Gmina Somonino Powiat kartuski

GMINA SOMONINO. Z OSTATNIEJ SESJI

Radni wiedzą lepiej jaki winien być wóz dla OSP

Podczas ostatniej sesji Rady miała być podjęta uchwała dotycząca rozliczenia finansowego z gminą Żukowo za przekazany dla OSP Kamela wóz strażacki. W zamyśle jej autora- uchwała prosta dl rady  stała się przyczyną długiej dyskusji nad potrzebami tej jednostki.

19 lutego z OSP Kamela wpłynął do wójta gminy Mariana Kryszewskiego wniosek- propozycja  dotycząca przejęcia od OSP Leźno wozu bojowego dla potrzeb jednostki.  Prezes jednostki motywował wniosek argumentami do akceptacji: wóz jest tani  a remont którego  potrzebuje druhowie są w stanie zrobić sami. Propozycja została przyjęta i wszczęto odpowiednią procedurę. Jej częścią było podjęcie uchwały o rozliczeniu finansowym pomiędzy gminami.

Tyradę uwag rozpoczął przewodniczący

Po odczytaniu uchwały przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek wniósł uwagę  do treści zapisu uchwały twierdząc że jest nie wystarczająco jasna ponieważ nie precyzuje czego tak naprawdę dotyczy pomoc gminy dla OSP Kamela. Rozgorzała dyskusja jak powinno to być zrobione.

Uwaga przewodniczącego podziałała na innych radnych. Za moment Wiesław Fermela wystąpił ze swoimi uwagami dotyczącymi sensu zakupu tego właśnie samochodu dla jednostki. Kiedy  zakończył on do głosu doszedł radny Zbigniew Nadolski Cykl ten zakończyło ponowne wystąpienie przewodniczącego Sołtystka. Tym razem jako przedsiębiorca, użytkownik  Starów miał uwagi do sprawności technicznej i eksplantacji tych samochodów. Wszystkie te wypowiedzi miały jakby wspólny ton. Nie ma sensu aby ten wóz wszedł na wyposażenie jednostki ponieważ po pierwsze jest za stary po drugie pociągnie za sobą dodatkowe koszta na remonty i budowę boksu garażowego. Radni uważają że OSP Kamela powinna dostać lepszy ale za tom droższy samochód.

Wójt uspokaja zapędy…

Kiedy radni „wystrzelali” się z argumentów głos zabrał włodarz gminy Marian Kryszewski. Przeczytał zebranym pismo od strażaków z Kameli . Pokazało ono po pierwsze, że nie mają oni wygórowanych potrzeb a Star z jednostki w Leżnie jest dla nich wystarczający. Przypominają,  że swój pierwszy wóz bojowy- Żuk zakupili na własne pieniądze. Mają świadomość stanu technicznego samochodu który wszedłby na ich wyposażenie.  Podkreślali w piśmie że ten dar od gminy  byłby  docenieniem roli jednostki- tego ulubionego „dziecka” mieszkańców Kameli.

Radni zmieniają zdanie

Te spokojne, pojednawcze wystąpienie wójta podziałało jak balsam. Radni którzy mieli wcześniej uwagi tym razem zaczęli zapewniać że w żaden sposób nie chcieli zaszkodzić jednostce. Każdy z nich zapewniał ze leży mu na serce dobro druhów tej jednostki i wszystkich strażaków gminny.

Po ponad godzinie sprawa wróciła do punktu wyjścia. W międzyczasie prawnicy gminy wytłumaczyli przewodniczącemu Rady że taka treść uchwały jest właściwa i niezbędna. Te wyjaśnienia podziałały i Andrzej Sołtysek poddał uchwałę pod głosowanie. Radni jednomyślnie ją zaakceptowali

To tematu będziemy powracać

Dariusz Tryzna

Komentarze