Gmina Somonino

GMINA SOMONINO. PRAWIE 6 KM UTWARDZONYCH DRÓG GMINNYCH W 2017

To kolejny rok realizacji somonińskiego sposobu na poprawę jakości dróg w gminie. Ten przyniósł realizację aż 25 odcinków o łącznej długości 5,7 tys. mb.

Od kilku lat Somonino naprawia swoje drogi gminne metodą podbudowy cementowej. Roboty te wykonuje Gminna Spółdzielnia Komunalna. Samorząd zainwestował w tą specjalną technologię i sprzęt do niej. Dziś te inwestycje procentują.

Co roku na spotkaniach sołeckich władze gminy ustalają potrzeby danego sołectwa w tej przestrzeni. Po ich analizie wybiera się te najbardziej istotne. Z roku na roku rośnie też kwota jakie sołectwa otrzymują na to zadanie z budżetu gminy. Zaczynano skromnie. Dziś sięgają one nie kiedy 100 tys. zł na sołectwo.

Tegoroczne osiągnięcia

Jak wynika z raportu otrzymanego od Mai Kaczmarskiej pracownika magistratu somonińskiego w 2017 r. zrealizowano aż 24 inwestycje na drogach gminnych. Dzięki nim przybyło 5700 mb. nowej asfaltowej nawierzchni. Średnia szerokość takiej jezdni 3,70 mb. łącznie nawierzchnie asfaltowe objęły 21 314 m2 powierzchni. Wykonane zostały w 16 sołectwach gminy. Kosztowały budżet ponad 1,522 mln zł.

Dzięki kolejnym o0dcinkom nowych dróg poruszanie się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy staje się coraz łatwiejsze. Piszący te słowa zauważa to osobiście przemieszczając się po terenie gminy.

Do tematu będziemy powracać

D.Tryzna

Komentarze