Gmina Sierakowice Inwestycje Samorząd

GMINA NIE USTAJE W OFENSYWIE DROGOWEJ

Gmina Sierakowice realizowała ostatnio kilka pakietów inwestycyjnych, których zadaniem była nie tylko wymiana nawierzchni, ale i rozbudowa infrastruktury naziemnej i podziemnej ściśle związanej z modernizowanymi drogami.

Ostatnim projektem realizowanym przez gminę była budowa trzech dróg. Na ul. Jeziornej zmodernizowano odcinek o długości ok. 900 metrów, wraz z kanalizacją deszczową, ścieżkami rowerowymi, przebudową sieci elektroenergetycznej, przystankiem komunikacyjnym i instalacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Nieco mniej, bo 300 metrów nowej drogi doczekali się także mieszkańcy na ul. Peplińskiego. Tutaj także wykonano budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej. Powstał także estetyczny chodnik odseparowany od jezdni pasem zieleni. Natomiast na ulicy Wita Stwosza dokonano budowy trzech odcinków o łącznej długości ponad 250 metrów, przy czym tu oprócz kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci elektroenergetycznej wykonano jeszcze prawie 170 metrów sieci wodociągowej.

Spory rozmach duże koszty

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. z Linii w powiecie wejherowskim, które w przetargu pokonało trzy inne firmy. Konsorcjum zaoferowało kwotę blisko 3 mln złotych i była to najtańsza oferta złożona w przetargu, mieszcząca się w kwocie realizacji zamówienia. Ponadto zaoferowało 10. letnią gwarancję na wykonane roboty.

B. Mielnik

Komentarze