Gmina Chmielno Kultura Wokół nas

GMINA NIE ZAPOMINA O NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCACH

Na zaproszenie wójta gminy Jerzego Grzegorzewskiego i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie Gabrieli Jóskowskiej, w dniu 7. listopada odbyło się w Miechucinie spotkanie integracyjne chmieleńskich seniorów i osób niepełnosprawnych.

Łącznie zaproszono prawie 170 osób które ukończyły co najmniej 70 lat, mieszkańców sołectw Reskowo, Cieszenie i Miechucino. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha i św. Brata Alberta Chmielowskiego w Miechucinie, którą w intencji zmarłych i żyjących seniorów parafii oraz parafian przebywających w Gminnym Ośrodku Opiekuńczym w Chmielnie, odprawił ks. proboszcz Piotr Grabowski. Po mszy św. zaproszeni goście udali się na spotkanie do miejscowej szkoły gdzie powitała ich młodzież. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie także aktywnie włączyli się w organizację uroczystości. Po obejrzeniu ciekawego programu artystycznego, seniorów oficjalnie powitał wójt oraz kierownik GOPS. Po powitaniu niektórzy goście otrzymali upominki, m.in. z okazji urodzin a także z okazji przekroczenia 90. roku życia. Prezenty wykonane zostały przez niepełnosprawnych uczestników zajęć warsztatów terapii zajęciowej w Chmielnie. Na zakończenie wszyscy udali się na poczęstunek, rozkoszując się m.in. pysznym bigosem przygotowanym przez panie ze Stowarzyszenia – Kółko Rolnicze w Kożyczkowie.

Komentarze