Wokół nas

Gmina Żukowo. Ślubowanie nauczycieli.

30 grudnia br. Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski poprowadził ślubowanie ciała pedagogicznego, które w grudniu zdało egzaminy i przystąpiło do awansu na nauczyciela mianowanego.

 

Podczas uroczystości Burmistrz złożył gratulacje nauczycielom oraz wręczył i m akty mianowania.

Kariera nauczyciela rozpoczyna się od stażu, który trwa 9 miesięcy, następnie może on uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego. Aby awansować dalej, trzeba spełnić kilka warunków. Najpierw należy odbyć staż trwający dwa lata od momentu nadania tytułu nauczyciela kontraktowego, potem trzeba zdać egzaminy na nauczyciela mianowanego, a na końcu można uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego (po przepracowaniu min roku jako nauczyciel mianowany).

Kolejne stopnie awansu oznaczają dla pedagoga głównie stabilniejsze warunki zatrudnienia oraz wyższe wynagrodzenie, jednak awans jest możliwy tylko wtedy, gdy w szkole są warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

 

Komentarze