Gmina Karsin Gmina Kościerzyna Inwestycje Samorząd

TRZY GMINY BENEFICJENTAMI PROJEKTU

Prace nad stworzeniem zintegrowanego produktu turystycznego opierającego się na szlakach kajakowych trwają od lat. W dniu 11 grudnia inwestycja uzyskała nową jakość, gdyż tego dnia marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członek zarządu województwa Ryszard Świlski podpisali umowy z włodarzami trzech gmin z powiatu kościerskiego.

Dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego istniejące szlaki kajakowe i wodne ciągi komunikacyjne zostaną rozbudowane i wyposażone w nowoczesną infrastrukturę. Szlaki będą kompleksowo oznakowane, wzdłuż nich powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym jak stanice kajakowe, przystanie, pomosty służące turystyce wodnej, slipy do wodowania kajaków itp. Miejsca zyskają też wyposażenie, takie jak m.in. w stojaki na kajaki, wiaty, ławki, kosze.

Gmina Kościerzyna

Partnerami projektu są gminy: Stara Kiszewa, gmina miejska Kościerzyna, Skarszewy. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza Kaszub i Kociewia poprzez kompleksowe zagospodarowanie i promocję produktu turystyki aktywnej – szlaku kajakowego górnej Wierzycy i Wietcisy. Przedmiotem projektu jest wykonanie infrastruktury, pozwalającej na bezpieczne i wygodne prowadzenie spływów kajakowych na górnej Wierzycy od Jezioro Wierzysko do elektrowni wodnej Czarnocińskie Piece w pobliżu Skarszew oraz na dolnej Wietcisy, od Skarszew do jej ujścia do Wierzycy w Czarnocinie. Inwestycje zlokalizowane są na terenie 2 powiatów i 4 gmin w sumie w 16 lokalizacjach – 14 na Wierzycy i 2 na Wietcisy. Łącznie powstanie 65 km szlaków kajakowych – 59 km na Wierzycy i 6 km na Wietcisy. Wartość projektu wynosi prawie 3,6 mln złotych z czego dofinansowanie z RPO stanowi 85 procent, czyli niecałe 2,95 mln złotych.

Gminy Karsin i Lipusz

Partnerami projektu w gminie Karsin są gminy: Kaliska i Czersk. Tutaj projektem objęte jest 49 km szlaku rzeki Wdy a dokładnie odcinek rzeki Wdy od miejscowości Borsk do miejscowości Czubek o długości prawie 37 km oraz długość kanału Wdy na odcinku od Borska do Wojtala o długości nieco ponad 12 km. Wartość projektu to ponad 700 tys. zł z czego pozyskano prawie 607 tys. złotych w ramach dofinansowania z RPO. Dużo większą wartość ma projekt realizowany na terenie gminy Lipusz. Tutaj jest to kwota bliska 2,1 mln złotych z 85. procentowym dofinansowaniem z RPO stanowiącym ponad 1,76 mln. Głównym celem realizacji projektu w gminie Lipusz jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego górnej Wdy oraz jej dopływów. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na górnej Wdzie oraz jej dopływach, które obejmie trzy grupy zadań: – zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 16 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej, – kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe, – kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

Nad./opr.BM

Komentarze