Inwestycje

GMINY NOWA KARCZMA DWIE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

2017 przyniósł dla gminy Nowa Karczma dwie ważne inwestycje drogowe. Ich koszt to ponad 5 mln zł, ale 3 mln zł zostały pozyskane ze środków zewnętrznych. Jest to maksymalna kwota jaką gmina może wykorzystać do roku 2020. Pozostałą kwotę gmina pokryła z własnego budżetu.

Lubań – Liniewko Kościerskie

Pierwszą z nich – zrealizowaną jest droga z Lubania do Liniewka Kościerskiego. Zaczyna się ona od zjazdu DW „221” i prowadzi wzdłuż kościoła i dwóch najważniejszych osiedli w miejscowości –

osiedla domków jednorodzinnych i osiedla mieszkaniowego, gdzie są budynki wielorodzinne.

Znajdą się przy niej budynek jednostki OSP, miejscowy Zespół Szkół i hala sportowa.

Droga zapewnia wjazd do najważniejszych terenów inwestycyjnych w okolicy m.in. jednego z największych gospodarstw rolnych na terenie gminy.

Dzięki inwestycji wybudowana została także kanalizacja deszczowa która rozwiązała problem z zastojami wód. Poza nawierzchnią asfaltową droga wyposażona jest w chodniki i ścieżkę rowerową. Wykonano też oświetlenie i oznakowanie.

Lubieszynek – Nowa Karczma

Druga z inwestycji drogowych sięga aż do granicy Liniewka Kaszubskiego i biegnie przez cały Lubieszynek łącząc się w Nowej Karczmie z DW „224”. Przebiega przez teren, który jest bardzo rozwojowy. Dziś Nowa Karczma rozwija się w tym kierunku bardzo mocno i praktycznie zatarła się już granica pomiędzy miejscowościami. Jest to jedne zwarte osiedle. Inwestycja ma pomóc w dalszym rozwoju tych terenów. Przy drodze objętej inwestycją mieszą się jedne z najważniejszych instytucji działających w gminie. Zespół Szkół, hala sportowa, Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka gminna i wiele instytucji, które codziennie odwiedzają mieszkańcy. Stąd w projekcie duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego na tym odcinku, poprzez budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i oznakowania poziomego jezdni. Wykonano kanalizację deszczową z systemem odprowadzania wód, co było bardzo ważne, ponieważ na odcinku objętym inwestycją w wielu miejscach występują zastoje wody. Droga zyskała nowe oświetlenie.

Znaczna część inwestycji została już wykonana, a ostateczne zakończenie zaplanowano na kwiecień następnego roku. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 2,5 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł wyniesie unijne dofinansowanie. Wykonawcą prac jest gdyńska spółka MTM.

Gminie Nowa Karczma jako jedynej w powiecie kościerskim udało się zakwalifikować na 2018r. z kolejnymi dwoma projektami drogowymi.

Pierwszy z projektów realizowany za kwotę ponad 3 mln zł to remont drogi łączącej Nowy Barkoczyn z Lubaniem. Obok nowej nawierzchni asfaltowej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, podnoszący bezpieczeństwo użytkowników.

– Od lat mieszkańcy Nowego Barkoczyna składali wnioski w tej sprawie i wreszcie będziemy mogli się tym zająć. Ta droga jest już można powiedzieć historyczna i jej naprawa poprawi niewątpliwie bezpieczeństwo z niej korzystających – ocenia potrzebę inwestycji wójt Andrzej Pollak.

Drugi projekt, który powstał dzięki dobrej współpracy ze starostwem kościerskim dotyczy gruntownej przebudowy drogi biegnącej przez Grabowo Kościerskie. Obecnie jest ona kręta, wąska i ma chodniki tylko w niektórych miejscach. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo komunikacji na terenie wsi i podnieść jej estetykę, dzięki budowie ciągu pieszo-rowerowego i przebudowie nawierzchni drogi.

Komentarze