Wokół nas

Helena Krauze z Kiełpina właścicielką najpiękniejszej zagrody

 Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kartuzy oprócz pani Heleny  nagrodzono także Teresę i Czesława Henningów oraz Lucynę i Rafała Dąbrowskich.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 11 gospodarstw z terenu gminy.  W kategorii ,,Piękna Wieś”  przyjęto 6 zgłoszeń.

-Niestety, jury nie wzięło pod uwagę jednego z gospodarstw, gdyż nie spełniało ono wymogów zagrody wiejskiej. Mimo to, jako komisja mieliśmy twardy orzech do zgryzienia i nie było nam łatwo wybrać trzech najpiękniejszych zagród i wsi – powiedziała Sylwia Benkowska zastępca burmistrza Kartuz oraz przewodnicząca jury.

Ostatecznie, w ocenie jury, zwyciężyła Helena Krauza z Kiełpina. Drugie miejsce trafiło do gospodarzy Mirachowa – Teresy i Czesława Henningowie. Nagrodę za trzecie miejsce otrzymali Lucyna i Rafał Dąbrowscy z Brodnicy Górnej.

Oczywiście nagrodzono najpiękniejsze wsie. Nagrodę dla zwycięzcy odebrał sołtys Brodnicy Górnej. Drugie miejsce zdobyło Mezowo, zaś trzecią najpiękniejszą wsią gminy ogłoszono Głusino.

Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe i będą reprezentować gminę Kartuzy na powiatowym etapie konkursu.

Kryteria konkursu

Komisja pod uwagę bierze ogólny wygląd wsi, dbałość o stan środowiska, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi i charakteru wiejskiego, a także za formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców. Natomiast zagrodę ocenia się za stan techniczny oraz ład i porządek, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko oraz pielęgnowanie tradycji miejsca.

Komentarze