Wokół nas

HONORY DLA ZASŁUŻONYCH

Ośmioro z medalami „Za zasługi dla gminy”

Podczas finału tegorocznego Turnieju Gawędziarzy Ludowych wójt gminy Roman Brunke uhonorował osoby, które swoją działalnością przynoszą „chwałę” gminie, promują ją lub po prostu służą jej pomocą.

40 Turniej Gawędziarzy Ludowych był wyjątkowy ze względu na towarzyszące mu obchody 60-lecia odsłonięcia odbudowanego pomnika Hieronima Derdowskiego we Wielu. W uroczystościach jubileuszowych wzięło udział wielu znanych regionalistów z profesorami Józefem Borzyszkowskim, Cezarym Obracht-Prondzyńskim i Edmundem Wittbrodtem. Byli politycy: poseł Stanisław Lamczyk i Marszałek Krzysztof Trawicki. Dopisała obecność samorządowców z powiatu i gminy. Osobą honorową był prymas arcybiskup senior Henryk Muszyński.

Przybyło też do Wiela sporo delegacji ze zrzeszeniowych oddziałów. Szeroko o tej części wydarzenia pisaliśmy w poprzednim numerze naszego tygodnika.

Odznaczeni medalami

Jubieluszowy turniej wyśmienitą okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy włączeni są w jego realizację. Bo on pięknie służy promocji gminy i całego regionu. Stąd po nagrodzeni laureatów turnieju wójt Roman Brunke wręczył medale „Za zasługi dla gminy”.

Wśród ośmiu osób uhonorowanych nimi byli też mieszkańcy, którzy w inny sposób promują gminę Karsin. Najczęściej są to osoby działające na polu szeroko rozumianej kultury.

Medale trafiły też do „naszego” posła Stanisława Lamczyka, który jak to określa wójt R. Brunke „jest od wielu lat przyjacielem Karsina”. Wśród laureatów jest również marszałek pomorski Mieczysław Struk, uhonorowany za to, że nie zapomina o gminie.

Uroczystościom towarzyszyły występy zespołów regionalnych z Bytowa i Kartuz.

– Wielewskie jeziora, wielewski las, co roku do Wiela wołają nas – razem z Andrzejem Lemańczykiem śpiewali zgromadzeni na uroczystości.

DT

Komentarze