Wokół nas

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

Żukowo. Sesja Rady Miejskiej

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

22 czerwca żukowska rozpatrzyła, podsumowała i zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2016 rok. Wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium Wojciechowi Kankowskiemu.

Ubiegły rok dla Gminy Żukowo okazał się bardzo korzystny pod niemalże każdym względem. Wszczęto i zakończono realizację wielu inwestycji.

Ostatecznie dochody gminy w 2016 roku sięgnęły niemal 155 mln zł, wydatki zaś niespełna 147 mln zł. Rok pokazał bardzo dobrą tendencję. Bardzo szybko rosną dochody gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych – zbliżają się już do 33 mln zł. Niestety rosną też zaległości podatkowe z tytułu podatków od nieruchomości i środków transportu. Zadłużenie gminy wyniosło w 2016 roku 50,5 mln zł, a to o prawie 6 mln mniej niż w roku 2015.

Działania gminy zostały docenione. W 2016 roku gmina Żukowo znalazła się na 4 miejscu ogólnopolskiego Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość. Wśród wielu tytułów i laurów otrzymanych w roku ubiegłym najważniejszym jest otrzymanie godła „Teraz Polska”.

Co udało się zrobić?

Na inwestycje przeznaczono 21 mln zł. Sieć wodociągowa w Pępowie, Baninie, Glinczu i Leźnie kosztowała 1 mln 840 tys. zł. Prawie 8 mln zł przeznaczono na budowę dróg – 7,3 mln zł wydano na drogi gminne, 430 tys. na dofinansowanie inwestycji powiatu. W Miszewku, Przyjaźni, Łapinie Kartuskim, Sulminie, Skrzeszewie czy Leźnie powstały nowe nawierzchnie – w sumie ułożono ponad 6 km asfaltu. Powstała ul. Północna w Baninie i droga Skrzeszewo – Przyjaźń. W 21 sołectwach położono 30 tysięcy płyt yomb. Na wsparcie OSP wydano prawie 2 mln zł, z czego najwięcej na zakończenie budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie i na remizę OSP w Chwaszczynie. Na oświatę i wychowanie wydatkowano 2,3 mln zł. Największą inwestycją oświatową była budowa sali sportowej przy szkole w Baninie.

Wszyscy byli jednomyślni

Wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodny był z opinią radnych. Wszyscy zaakceptowali ubiegłoroczny budżet i jednomyślnie udzielili burmistrzowi absolutorium.

– Jeżeli jest jednomyślność rady, to jest takie przeświadczenie, że staram się wykonywać moje obowiązki jak najlepiej potrafię. Podkreślam, że to nie jest praca jednej osoby, to nie możliwe przy tak wielkiej i dynamicznej gminie. To praca całego zespołu, ale też radnych, sołtysów, rad osiedli, urzędników – powiedział burmistrz dziękując za absolutorium.

MW

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Komentarze