Gmina Chmielno Powiat kartuski Samorząd

JEDNOMYŚLNIE, CHOĆ PO DYSKUSJI – SESJA ABSOLUTORYJNA W CHMIELNIE

Radni gminy Chmielno udzielili wójtowi Jerzemu Grzegorzewskiemu absolutorium za rok 2016. Wszyscy zaaprobowali wykonanie budżetu, choć przewodniczący rady miał zastrzeżenia do ilości pozyskanych środków zewnętrznych.

Ubiegłoroczny budżet gminy Chmielno był udany. Gmina osiągnęła 37,7 mln zł dochodów, z czego 37,6 mln zł wydała. 6 mln zł z tych wydatków przeznaczono na powiększenie majątku gminy. Wykonano sporo inwestycji. Największe z nich to modernizacja dróg transportu rolnego, przebudowa chodnika wzdłuż ul. Spacerowej, a przede wszystkim znaczna rozbudowa sieci wodociągowej.

Ale…

Do wykonania budżetu żaden z radnych nie miał zastrzeżeń, jednak przewodniczący Rady Gminy Chmielno Marian Kwidziński uważa, że gmina niezbyt aktywnie starała się o zewnętrzne wsparcie budżetu.

– Już w 2015 roku środków zewnętrznych w budżecie było niezbyt wiele, a w 2016 roku było ich jeszcze mniej – powiedział.

MW

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Kuriera Kaszubskiego.

Komentarze