Gmina Karsin Konkursy Powiat kościerski

KARSIN. DOCENIONO DZIAŁANIA WŁADZ GMINY

W roku 2017 po raz pierwszy przeprowadzono konkurs Gmina na „6”. Inicjatywa „Dziennika Bałtyckiego” miała wyłonić najlepsze na Pomorzu gminy przyjazne mieszkańcom, turystom, inwestorom i środowisku.

Gmina Karsin była jedną z trzech gmin powiatu kościerskiego startujących w konkursie. Zgłoszona została w dwóch kategoriach konkursu – w rywalizacji o tytuł gminy przyjaznej środowisku i przyjaznej turystom.

Gmina przyjazna środowisku

W kategorii  gminy przyjaznej środowisku gmina Karsin prezentowała przede wszystkim inwestycje związane z budową oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, na które w ciągu ostatnich piętnastu lat wydano ponad 40 mln zł. Prace mające wpływ na stan środowiska naturalnego cały czas trwają. Po oddaniu nowego reaktora o przepustowośco 600 m sześc. na dobę trwa modernizacja starego reaktora. Gmina zamierza też w tym roku skanalizować miejscowość Zamość. Jeśli się to uda, to wszystkie miejscowości gminy będą uż skanalizowane. Przedstawiono również działania w zakresie usuwania odpadów azbestowych, modernizacji kotłowni w podległych gminie obiektach, instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w technologii LED, budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Cisewiu czy przygotowaniach do realizacji programów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz instalacji fotowoltaicznych. Niestety na budowę oczyszczalni przydomowych nie udało się gminie zdobyć dofinansowania, ale w tym roku zamierza ponownie aplikować o wsparcie tej inwestycji.

red

Czytaj więcej w wersji papierowej z dnia 03.01.2018

Komentarze