Gmina Karsin Inwestycje Powiat kościerski Samorząd

KARSIN. SESJA BUDŻETOWA 7 MILIONÓW NA INWESTYCJE

Ostatnia ubiegłoroczna sesja Rady Gminy Karsin poświęcona była budżetowi na 2018 rok.

Po stronie dochodów zaplanowano ponad 33,5 mln zł, natomiast wydatki mają wynieść prawie 36,9 mln zł. Prawie 7,2 mln zł czyli 20% budżetu przeznaczono na inwestycje. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało jednogłośnie 13 obecnych na sesji radnych.

Kontynuowane będą rozpoczęte w ub.r. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu oraz budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Obie inwestycje powinny zostać zakończone wiosną tego roku.

Drogi

Najważniejsze zadanie inwestycyjne to przebudowa nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej na ulicach Rozalii Narloch, Słonecznej i Na Skarpie w Karsinie. Na ten cel planuje się przeznaczyć 2,4 mln zł.
Wspólnie z Nadleśnictwem Lipusz planowana jest modernizacja drogi gruntowej z Wiela do Robaczkowa. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 420.000 zł, z czego 100 tys. zł wyniesie wkład gminy.
Gmina zamierza również kontynuować budowę ścieżek rowerowych i chodników. W pierwszym kwartale bieżącego roku opracowana zostanie koncepcja budowy ścieżki rowerowej z Karsina do granicy gminy w kierunku Czerska. Opracowywany jest też projekt zagospodarowania przestrzennego dla budowy ścieżki rowerowej wokół Jeziora Wielewskiego. Natomiast w Osowie za kwotę 50.000 zł planuje się budowę chodnika przy ulicy Hallera.

Pomorskie Szlaki Kajakowe

Ponad 430.000 zł kosztować ma zagospodarowanie rekreacyjne działki gminnej nad kanałem Wdy w Bąku. Urządzona zostanie tam zatoka postojowa z pomostem do cumowania kajaków. Na brzegu stanie suszarka na kajaki, 2 wiaty z miejscem do odpoczynku oraz paleniskiem do ogniska, przenośne sanitariaty oraz kosze na śmieci. Przygotowane zostanie też pole namiotowe, plac zabaw z nawierzchnią trawiastą i boisko do siatkówki, a cały teren zostanie ogrodzony. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” i w 85-procentach dofinansowane zostanie ze środków unijnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Wczesną wiosną rozpocznie się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajdować się będzie przy oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Rozstrzygnięty już został przetarg na realizację tego zadania, a na jego realizacja ma kosztować 276.000 zł.

Inwestycje LGD „Stolem”

W ramach Lokalnej Grupy Działania „Stolem” gmina może wykorzystać 325.000 zł  środków unijnych. Zaplanowano 2 inwestycje. Pierwsza to zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni – oczyszczenie stawu i rowu melioracyjnego oraz rekreacyjne zagospodarowanie przyległej działki poprzez budowę drewnianej wiaty, altan z ławostołami i mostku, a także nasadzenie zieleni i ogrodzenie całego terenu. Na realizację tego zadania w budżecie samorządu przewidziano kwotę 350.000 zł. Pieniądze, które pozostaną po przetargu na tę inwestycję zostaną przeznaczona na budowę placu zabaw przy plaży nad Jeziorem Wielewskim.

nad.UG KARSIN/opr.MW

Czytaj więcej w wersji papierowej wydania z dnia 09.01.2018

Komentarze