Gmina Kartuzy Powiat kartuski

KARTUZY. HOSPICJUM

Powstał Społeczny Komitet Budowy

Kartuskie Hospicjum Domowe prowadzone przez Caritas działa od 2011 roku. Placówka ma około 30 podopiecznych. W planach jest przekształcenie hospicjum w stacjonarne. W piątek 27 kwietnia podpisano akt założycielski Społecznego Komitetu ds. budowy Stacjonarnego Hospicjum w Kartuzach.

Działania mające doprowadzić do stworzenia placówki rozpoczęto wcześniej. Pozyskano już działkę, przygotowano projekt budowlany, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ministerstwo Zdrowia przekazało rekomendację dalszego współfinansowania przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie rozpoczął się najtrudniejszy etap, pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie budowy. Potrzeba ich sporo, bo około 20 mln zł. Pomoc materialną zadeklarowały wszystkie samorządy powiatu kartuskiego łącznie ze ztarostwem. Ich przedstawiciele byli obecni na uroczystosci powołania komitetu. Podobne deklaracje złożyli kartuscy  przedsiębiorcy.Hospicjum ma powstać w ciągu 2 lat.

Komitet

Prace komitetu koordynuje prezydium. Przewodniczy mu ksiądz Marek Trybowski, który prowadzi hospicjum, a jego zastępcą została starosta Janina Kwiecień. W skład prezydium weszli też rzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław Woźniak, burmistrzowie Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński i Żukowa Wojciech Kankowski oraz dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju kartuskiego staristwa Mateusz Szulc. Przedsiębiorców reprezentują prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki oraz Ryszard Kreft i  Piotr Chistowski. Honorowym członkiem został poseł Stanisław Lamczyk.

Członkiem komitetu może zostać każdy, kto chce pomóc w budowie hospicjum.

– Traktujemy tę inicjatywę jako otwartą i cały czas będziemy zapraszać do włączenia się w nią wszystkich zainteresowanych z naszego powiatu i nie tylko – podkreślała pani starosta.

MW

Czytaj więcej w wydaniu 08.05.2018

Komentarze