Wokół nas

Kartuzy. Otwarcie Dworca PKM

„To był ważny dzień dla Kartuz…”

„…dla tej części Pomorza, dla całego regionu” – tak marszałek pomorski M. Struk określił wydarzenie jakim było otwarcie nowego dworca PKM-ki. Podkreślał, że dużą rolę w nim odegrał włodarz miasta M.G Gołuński, radni oraz społeczność miasta.

Uroczystości otwarcia dworca uświetniło wielu gości. Powitano naszego posła Stanisława Lamczyka. Przybyli marszałkowie pomorscy Mieczysław Struk i Ryszard Świliski.  Powiat kartuski był reprezentowany przez starostę Janinę Kwiecień i przewodniczącego Rady Powiatu Mieczysława Woźniaka. Nie zabrakło  honorowego obywatela Kartuz ks. Tadeusza Misiornego.

„Dziś na pamiątkę po starym dworcu mamy tylko zdjęcia”

Te słowa wypowiedział burmistrz M.G Gołuński witając przybyłych gości. Nakreślił burzliwe dzieje budynku starego dworca kolejowego, zniszczonego przez żołnierzy sowieckich w 1945. Podkreślił jednocześnie jak bardzo dworzec ten jest osadzony w historii miasta. Wbrew obawom niektórych, jak powiedział burmistrz Gołuński, nie zapomniano o fakcie, że na starym budynku dworca znajdował się istotny dla regionu cytat H.Derdowskiego  „Nie ma Kaszub bez polonii a bez Kaszub Polski.” Takiej treści tablica została zamontowana na nowym budynku.

Przyszły kolejarz przeciął wstęgę

Przed oficjalnym przecięciem wstęgi burmistrz M.G Gołuński przytoczył wyjątkowy list, który otrzymał od małego chłopca. Wszyscy usłyszeli, że marzy on otym, aby zostać kolejarzem i kiedy tylko dowiedział się, że nowy dworzec zostanie otwarty, postanowił poprosić o to, aby i on mógł przeciąć wstęgę. I tak się stało. Mały kartuzianin dzielnie próbował odnaleźć się wśród pomorskich i kartuskich oficjeli.

S.SZ

Komentarze