Gmina Kartuzy Powiat kartuski

KARTUZY. PRZEDSIĘBIORCY WOBEC WYMOGÓW PRAWNYCH UE

Wykład na spotkaniu kaszubskich pracodawców

Tematyką otwartego spotkania Kaszubskiego Związku Pracodawców, jakie odbyło się 1 lutego w restauracji „Gościniec Kaszubski”, było omówienie wymogów jakie będą musieli spełnić pracodawcy w związku z ochroną danych osobowych.

Po krótkim słowie wstępnym Zbigniewa Jareckiego – prezesa związku, przypominającego o konieczności szkoleń pracodawców oraz o niektórych procedurach i standardach, jakie pojawiają się w przestrzeni na styku pracodawca-pracownik oraz wymogów dotyczących bezpiecznego przechowywania dokumentacji i akt osobowych, głos zabrali przedstawiciele kancelarii prawnej Ars Iuris. Dwójka występujących adwokatów podkreśliła, że aktualne wytyczne UE dot. ochrony danych osobowych nie są wprawdzie obowiązujące , bo jest to tylko dyrektywa, ale prawodawstwo UE przyjęło w 2016 r. rozporządzenie w myśl którego wszystkie kraje członkowskie zobligowane są do wprowadzenia ustawy, która będzie uwzględniała to rozporządzenie. W związku z tym w maju 2018 r. zostanie wprowadzona ustawa o ochronie dóbr osobistych, w ramach których mieszczą się dane osobowe.

Pracodawcy lekko zaniepokojeni

Adwokaci podkreślali, że nie przestrzeganie wymogów związanych z obiegiem dokumentów na których widnieją dane osobowe oraz przechowywanie innych dokumentów z danymi w sposób umożliwiający dostęp do nich osobom postronnym, będzie podlegać przepisom karnym. Na pytanie jednego z przedsiębiorców, czy samo imię i nazwisko jest danymi osobowymi, odpowiedź brzmiała, że jak najbardziej. Inni uczestnicy spotkania zauważyli wtedy, że zwykła faktura z imieniem nabywcy czy dostawcy już podlegać będzie ochronie danych osobowych, dlatego nie może leżeć w dostępnych pomieszczeniach, tylko powinna być zamykana w szafach czy sejfach. W dalszej części adwokaci omawiali szczegółowe przypadki przechowywania danych osobowych, odpowiadając na pytania uczestników spotkania. Momentami żywa dyskusja i celne pytania przedsiębiorców potwierdziły, że spotkanie takie było z pewnością potrzebne.

Po wprowadzeniu i przywitaniu gości przez Zbigniewa Jareckiego, prelekcję na temat nowelizacji przepisów poprowadzili przedstawiciele kancelarii ARS IURIS – członkowie KZP. Zwrócili uwagę na szeroki zakres definicji „danych osobowych”.

Imię, nazwisko, płeć, PESEL, imiona rodziców, czyli wszelkie informacje, na podstawie których jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretną osobę – wyjaśnił mec. Tomasz Ciuch. – Dlatego tak ważne będzie, by w obliczu nowych przepisów, pracodawca zabezpieczył się przed ich przypadkowym udostępnieniem.

Obecna ustawa wprowadzona została w 1997 roku, w obliczu dynamicznego rozwoju technologii i rozrostu Unii Europejskiej, ukazuje jak bardzo uboga jest ich ochrona. Od maja pracodawca zobowiązany zostanie do opracowania wewnętrznych zasad firmy, które będą regulowały w jaki sposób i komu udostępniane będą dane osobowe. Wymagać to będzie przewidywania sytuacji niebezpiecznych, gdzie takie informacje mogłyby zostać ujawnione.

Polityka ochrony danych będzie musiała zostać dostosowana do specyfiki przedsiębiorstwa. Każda branża wymaga innych zasad i kroków, mających na celu efektywną ochronę wszelkich wrażliwych danych, również tych dotyczących klientów – mówił mec. Tomasz Ciuch.

Prelekcja odbyła się w ramach comiesięcznych spotkań Kaszubskiego Związku Przedsiębiorców w restauracji „Gościniec Kaszubski” w Kartuzach.

BM

Komentarze