Powiat kartuski

KARTUZY. SPOTKANIE BURMISTRZA Z SOŁTYSAMI

Ostatnie spotkanie burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego z sołtysami, choć zorganizowane z okazji Święta Sołtysa, posłużyło też do przekazania bieżących informacji z życia gminy. Ze strony sołtysów padło też wiele pytań dotyczących zamierzeń i działań gminy.

Sporo miejsca burmistrz poświęcił projektowi studium zagospodarowania przestrzennego terenów, po których ma przebiegać kartuska obwodnica. Uchwała w tej sprawie została zdjęta przez radnych z porządku dziennego ostatniej sesji, ale zdaniem burmistrza powinna zostać ponownie skierowana pod obrady.

– Wszystko, o czym radni mówili w tych materiałach jest – mówił burmistrz – Obwodnica jest opisana tak jak trzeba. Tylko to są dokumenty wielostronicowe i trzeba je umieć czytać. Przebieg obwodnicy jest dokładnie taki, jak chcą tego radni: pierwszy etap to budowa drogi do Łapalic, a drugi to dalsza część. Ten podział wynika tylko i wyłącznie z możliwości finansowania inwestycji. Nikt nie mówi o innym przebiegu drogi. Myślę więc, że do tej uchwały powinniśmy powrócić na najbliższej sesji.

Zmniejsza się fundusz sołecki

Burmistrz wysoko ocenił rolę funduszu sołeckiego w aktywizowaniu mieszkańców. Możliwość współdecydowania o inwestycjach lokalnych powoduje duże zainteresowanie mieszkańców sołectw. Jednak zmiany ustaw zmniejszają wysokość odpisów na fundusz.

– Zaczyna ubywać funduszu sołeckiego, bo zmieniły się ustawowe procenty dofinansowania. Jednak uważam, że jest to tak ważne narzędzie, że powinniśmy je utrzymać – powiedział burmistrz.

Drobne inwestycje zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego w ubiegłych latach w większości zostały zrealizowane. Opóźniła się jedynie realizacja tych, dla których trzeba było opracować dokumentację projektową. Powinny one zostać zrealizowane w tym roku.

Drogi i oświetlenie

Do urzędu zgłoszono wiele wniosków o remonty dróg i dodatkowe punkty świetlne. Te wnioski, które zostały przyjęte do realizacji zostały podzielone na etapy. Część będzie realizowana do końca marca, część do końca czerwca, a część do końca września. Jednocześnie tworzona jest lista na kolejny rok.

– Wiele mówi się o działaniach 3 gmin w sprawie wymiany oświetlenia na energooszczędne. My w zasadzie dawno mamy to za sobą – chwalił się burmistrz – W paru miejscach pozostawiliśmy jednak lampy sodowe. Pozostały one wszędzie tam, gdzie są one objęte gwarancją inwestycyjną. Poza tym nie wymienialiśmy lamp w Łapalicach. Tam będzie budowana droga. Jest to inwestycja Urzędu Marszałkowskiego. I w jej ramach ma być także przeprowadzona wymiana oświetlenia. Więc nie było sensu wymieniać opraw teraz. Podobnie przy drodze Borowo – Dzierżążno – Kartuzy. Tam z kolei nie jesteśmy właścicielami. Jak tylko gmina przejmie drogę, wymienimy tam oświetlenie.

MW

Komentarze