Wokół nas

Kartuzy. Sprawa absolutorium

Czy radni podjęli właściwą decyzję?

Nie milkną echa decyzji Rady Miasta Kartuzy o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium. Do trwającej dyskusji, dotyczącej zasadności ich postępowania włączają się kolejne osoby i stowarzyszenia.

teraz decyzję o zaangażowaniu się w sprawę podjęły Towarzystwo Miłośników Kartuz oraz Ruch Odnowy Gminy Kartuzy. Już trzy dni po sesji, która podzieliła kartuskie społeczeństwo otrzymaliśmy list od radnego Tomasza Belgrau działającego w Ruchu Odnowy, w którym uzasadnia on swoje osądy.

„Czerwona kartka” kontra apel Towarzystwa

W liście zatytułowanym „Czerwona kartka dla burmistrza Kartuz” radny zarzuca burmistrzowi nieumiejętność współdziałania z radą gminy:

„W gminie Kartuzy mamy do czynienia z problemem osobowościowym Włodarza. Brak woli współpracy z Radą, która jest współodpowiedzialna za realizację budżetu znalazła swój finał na posiedzeniu najważniejszej sesji roku budżetowego”

Zupełnie inaczej widzi to Towarzystwo Miłośników Kartuz:

„Zarząd Towarzystwa Miłośników Kartuz apeluje do radnych Rady Miejskiej w Kartuzach o merytoryczne podejście do oceny działalności Burmistrza Kartuz”

Na czym polega brak merytoryki w oskarżeniach radnego? Absolutorium przydzielane jest za prawidłowe wykonanie budżetu, a nie ocenę współpracy.

Czy burmistrz pominął wieś?

Kolejnym zarzutem, który stawia Ruch Odnowy w „Czerwonej kartce dla burmistrza Kartuz” jest brak działań podjętych w kierunku rozwoju wsi.

„Mieszkańcy terenów wiejskich od wielu lat czekają na budowę kanalizacji, budowę chodników i ścieżek rowerowych. To tak niewiele, a niestety kolejny burmistrz nie widzi potrzeby wsparcia dla priorytetowych działań na terenach wiejskich.”

Towarzystwo Miłośników Kartuz widzi tę sprawę zupełnie inaczej. Uważają, że burmistrz wywiązał się ze swoich zadań.

„Nieudzielenie absolutorium przez Radę w dniu26 czerwca 2018 r. uważamy za niemające potwierdzenia w faktach. Towarzystwo wysoko ocenia osiągnięcia Burmistrza na rzecz rozwoju gminy, pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł oraz strategiczne myślenie.”

Apel Towarzystwa

Wiadomość od Towarzystwa Miłośników Kartuz kończy swoją wiadomość apelem kierowanym do radnych:

„Liczymy na to, że w przyszłości radni kartuskiej Rady Miejskiej będą bardziej obiektywnie i merytorycznie spoglądać na pracę Burmistrza oraz podejmować trafniejsze decyzje.”

K.L

Komentarze