Gmina Kartuzy Inwestycje Powiat kartuski Wokół nas

KARTUZY. UTWARDZONA ŚCIEŻKA ZDAJE EGZAMIN

Zakończona niedawno inwestycja w postaci ścieżki pieszo-rowerowej w Gaju Świętopełka okazała się trafnym przedsięwzięciem.

Choć początkowo inwestycja ta budziła szereg kontrowersji, to dzisiaj widać, że była jednak potrzebna. Na ścieżce codziennie widać przemieszczających się mieszkańców oraz zwolenników joggingu i jazdy na rowerze. W czasie jednej z sesji Rady Miejskiej w Kartuzach jaka odbyła się latem ubiegłego roku, radni mieli szereg wątpliwości co do sposobu modernizacji i sposobu utwardzenia tego traktu. Burmistrz Mieczysław Gołuński wydał oświadczenie z którego wynika, że nie będzie ona asfaltowa a asfalt będzie jedynie spoiwem wiążącym grys. Powołał się ponadto na opinie radnych, którzy w budżecie gminy zapisali środki na tę inwestycję.

Różne opinie mieszkańców

Mieszkańcy także byli podzieleni. Duża część z nich argumentowała, że Promenada znacznie odżyła po jej utwardzeniu, podobnie powinno być zatem także i w tym przypadku. Młodsi opowiadali się za jej utwardzeniem, starsi byli przeciwni temu pomysłowi uważając, że naturalny charakter ścieżki jest cenną wartością przyrodniczą. Doszło nawet do tego, że mimo, iż procedura konsultacji była już zakończona, burmistrz zdecydował się na kolejne spotkanie konsultacyjne osób zainteresowanych. Wszystko po to, aby wypracować jak najbardziej optymalne stanowisko. Zgodzono się po części, że zostawienie jej w stanie dotychczasowym jest marnotrawieniem przestrzeni publicznej. Ostatecznie zwyciężył wariant utwardzenia ścieżki i dzisiaj jest ona oblegana przez zwolenników turystyki pieszej i rowerowej.

BM

Komentarze