Powiat kartuski

KARTUZY. WYŁONIONO WYKONAWCĘ NA TERMOMODERNIZACJĘ PCZ

Kartuski szpital doczeka się renowacji

W trzecim podejściu rozstrzygnięto wreszcie przetarg na kompleksową termomodernizację Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Inwestycja obejmie trzy budynki i zakończyć się ma w ostatnim dniu października tego roku.

W poprzednich dwóch przetargach oferty złożone przez kontrahentów przekraczały możliwości finansowe powiatu. Kwota zabezpieczona na ten cel wynosiła niecałe 5 mln zł. W pierwszym przetargu nie zgłosił się ani jeden kontrahent. W drugim podejściu najtańsza oferta opiewała na kwotę niespełna 6,4 mln zł. Sytuacja taka odsunęła plany inwestycyjne powiatu względem szpitala w czasie, gdyż uznano, że w tej sytuacji przetarg należy unieważnić.  Zarząd powiatu podjął jednocześnie starania o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel. Starosta Janina Kwiecień podkreślała na sesjach Rady Powiatu, że wobec wzrostu kosztów robót i materiałów budowlanych, inwestycja została przesunięta w czasie, ale  powiat robi wszystko co w jego mocy, żeby jak najszybciej znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.

Zyska szpital i pacjenci

W dniu 16 lutego po pozytywnym rozstrzygnięciu trzeciego przetargu, powiat kartuski podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą, którym okazała się firma ELWOZ ze Szklanej. Kwota jaką zaoferował kontrahent wyniosła blisko 6,6 mln zł. Wykonawca udzielił też gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat. Ta sama firma stanęła też do wcześniejszego, drugiego przetargu, gdzie zaproponowała najniższą kwotę, mniejszą o ponad 200 tys. zł niż teraz. Jednak wtedy powiat, który wcześniej uzyskał dofinansowanie na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 3,5 mln zł uznał, że nie jest w stanie spełnić wymagań cenowych wykonawcy i przetarg unieważnił.

Duży rozmach prac

Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech istniejących budynków Powiatowego Centrum Zdrowia. Remontu doczekają się budynki A i B, w tym oddział chorób wewnętrznych i zaplecze administracyjno-techniczne oraz budynek apteki.  W ramach robót budowlanych zaplanowano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wszystkich budynków, przebudowę i montaż baterii fotowoltaicznych na dachu. Nastąpi przebudowa budynku A polegająca na likwidacji balkonów i tarasu, wymianie dźwigu osobowego, montażu central klimatyzacyjnych, montażu pompy ciepła i wentylacji mechanicznej, budowie nowej stacji transformatorowej oraz przebudowie istniejących linii kablowych.

Efektywność energetyczna też ważna

Cały zakres przedsięwzięcia wynika z przygotowanych na potrzeby projektu audytów energetycznych oraz audytu efektywności energetycznej. Na podstawie tych opracowań realizacja projektu zakłada wykazanie 44,24 % średniej oszczędności energii przypadającej na budynek objęty projektem. Kompleksowe przeprowadzenie wymienionych prac, które zakłada realizacja projektu pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki PCZ.

Powiat kartuski/BM

 

Komentarze