Powiat kartuski

KARTUZY. ZGŁOŚ KANDYDATA DO „KARTUSKIEJ SKRY”

Burmistrz Kartuz zaprasza do zgłaszania kandydatów do dorocznej nagrody „ Kartesko Skra” .Ta nagroda przyznawana jest od wielu lat przez włodarzy Kartuzy za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz gminy Kartuzy. Przyznawana jest w kategoriach: Kultura, Promocja, Sport, Przedsiębiorczość i Pomagają innym.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nagrody burmistrza  Kartuz „Kartesko Skra” są stowarzyszenia i organizacje , osoby prawne, korporacje zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców, instytucje, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele mediów lokalnych oraz mieszkańcy gminy Kartuz. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w formie wniosku na piśmie, który pobrać można ze strony internetowej gminy Kartuzy: www.kartuzy.pl Można je składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach ul. gen. Józefa Hallera 1 , pocztą elektroniczną e-mail na adres: kultura@poczta.kartuzy.pl w terminie do 2 marca br. do godz. 15:00

W biegłym roku nagrodę burmistrza Kartuz w kategorii „Sport” odebrali: Jakub Skierka, Arkadiusz Zalewski i Szymon Sajnok. W kategorii „Pomagają innym” statuetką uhonorowano Krystynę Herzberg, a w kategorii „Kultura” Kazimierza Formelę. W kategorii „Przedsiębiorczość” nagroda trafiła do firmy Elus, a w kategorii „Promocja” – do Ryszarda Mielewczyka oraz Stanisławy i Marka Neubauerów.

Red.

Komentarze