Gmina Dziemiany Kultura Powiat kościerski Wokół nas

KASZUBI Z KANADY W LIPUSZU

Kanadyjscy Kaszubi spotkali się w Lipuszu ze swoimi rodzinami. Wizyta była okazją do wspólnej biesiady, a także spotkania z uczniami i władzami samorządowymi.

Kaszubi z Kanady już od kilkunastu lat, co roku w lipcu odwiedzają swój kraj pochodzenia. Ich ojcowie przed 150 lat emigrowali głównie z gmin Lipusz, Dziemiany i Brusy. 8-osobowa delegacja z Ontario na początku lipca przez 10 dni zwiedzała miejscowości swoich przodków.

Laska, Peplińscy, Rekowscy i Milewscy

W spotkaniu w Lipuszu wzięli udział głównie potomkowie rodzin Laska, Peplińscy, Rekowscy i Milewscy. – Jak jô jem Rekowski, jô chca znac jinszich Rekowsczich – mówił wzruszony John, którego pradziadek wyemigrował z Kaszub w połowie XIX wieku. Większość z nich, mimo tego, że urodziła się w Kanadzie, wciąż mówi po kaszubsku. – To jest niesamowite, że my możemy porozumiewać się albo po angielsku albo po kaszubsku – podkreślał Mirosław Ebertowski, wójt gminy Lipusz, która od kilku lat współpracuje z kanadyjską gminą Madawaska Valley.

acd

Czytaj więcej w najnowszym numerze Kuriera Kaszubskiego

Komentarze