Gmina Kartuzy Kultura Zapowiedzi

„KASZUBY W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH”

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach oraz Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach Sprzymierzonych serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy pt. Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, które odbędzie się 7 września o godz.17.00 w Muzeum w Kartuzach.

Na wystawie zaprezentowane zostaną dokumenty, fotografie, pamiątki, mundur,  odznaczenia Kaszubów walczących w PSZ na Zachodzie, które w znacznej mierze pochodzą ze zbiorów prywatnych.

Gościem spotkania będzie Pan Czesław Chmara z Chwaszczyna, który służył w 25 Pomorskim Batalionie Piechoty (8. Brygada Piechoty) a także:  mjr Edmund Popieliński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów PSZ na Zachodzie, kpt Wacław Butowski z 24 Pułku Ułanów 10 Brygady Kawalerii Pancernej por. Henryk Bajduszewski – mechanik czołówki naprawczej w Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych 2. Korpusu Polski oraz prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku  Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

nad. Barbara Kąkol, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach

Komentarze