Wokół nas

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste

Wielki Post to czas rozpatrywania męki Jezusa. Jednym ze sposobów tego rozpatrywania jest Droga Krzyżowa – nabożeństwo, w którym wierni przechodzą szlak jego męki. Nabożeństwa takie odbywają się we wszystkich kościołach.

Ale najbardziej przemawiającą do wyobraźni oprawę Drogi Krzyżowe mają na kalwariach – w miejscach, gdzie odtworzono Jerozolimę i otaczające ją wzgórza z Golgotą na czele.

Na Kaszubach

…mamy dwie historyczne i zabytkowe kalwarie – Wejherowską i Wielewską. Na obrzeżach Kaszub w Gdańsku Matemblewie powstała w 2000 roku trzecia, najmłodsza kalwaria. Kalwaria Wejherowska to 26 kaplic, a Wielewska ma 23 kaplice. 14 z nich odpowiada stacjom męki Pańskiej, pozostałe to uzupełnienie. W części oparte na Biblii, a w części na tradycji. W każdy piątek Wielkiego Postu odbywają się na nich Drogi Krzyżowe. W Wejherowie – po mszy św. o godz. 16.00, we Wielu o godz. 19.30.

Drogi Krzyżowe organizowane są tradycyjnie we wszystkich parafiach. Ale niektóre z tych nabożeństw mają znacznie szerszy – ponadparafialny charakter. W Europie pojawila się „moda na ekstrmalne drogi krzyżowe. Jedna z nich jest organizowana na naszym terenie – wiedzie z Dziemian do Wiela. Już 31 marca odbędzie się tradycyjna Kaszubska Droga Krzyżowa w Sianowie. Historia powstania sianowskiej Drogi Krzyżowej sięga 1999 roku. Kapliczki są bowiem dziełem rzeźbiarzy – twórców ołtarza papieskiego na hipodromie w Sopocie. Rzeźby z Sopotu częściowo „rozeszły się” po rozmaitych pomorskich kościołach, a częściowo posłużyły do stworzenia kalwarii w Gdańsku Matemblewie. Twórców tego ołtarza zaproszono do tworzenia stacji męki Pańskiej w Sianowie. Co roku odbywa się tu…

Kaszubska Droga Krzyżowa

Tematem tegorocznych rozważań jest „nauka w szkole Jezusa”. Ich autorami są klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, a czytać je będą lektorzy z całych Kaszub. Specyfiką tej drogi są czytania i rozważania pasyjne w języku kaszubskim.

Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 17.00 w sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie, skąd nastąpi procesjonalne wyjście na plac pielgrzymkowy. Uroczystość celebrował będzie ks. dr Daniel Knapiński, a wzbogaci ją swoim śpiewem zespół Ziemia Lęborska.

Po nabożeństwie zapowiedziana jest prezentacja monografii sianowskiego sanktuarium. Książkę napisał Eugeniusz Pryczkowski. Jest to jego praca doktorska obroniona na niwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W prezentacji wezmą udział znani profesorowie związani z Uniwersytetem Gdańskim, między innymi prof. Andrzej Groth, prof. Andrzej Romanow i prof. Bolesław Hajduk.

Drogę Krzyżową organizuje Parafia NNMP Królowej Kaszub w Sianowie przy współpracy oddziałów banińskiego i sianowskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

sianowo-droga-krzyzowa

Komentarze