Inne Wokół nas

KLĘSKA NAJWIĘKSZA OD 100 LAT

Prawie 2,7 mld zł wynoszą straty jakie poniósł region w wyniku sierpniowej nawałnicy. Takie szacunki pojawiły się w raporcie Urzędu Marszałkowskiego. Powrót do stanu sprzed kataklizmu zajmie 25 lat, stąd wystąpienie o pomoc ze strony UE.

 

W wyniku nawałnicy poszkodowanych zostało 31 gmin z 10 powiatów województwa pomorskiego. Największe zniszczenia wystąpiły w powiecie bytowskim w gminach Parchowo i Studzienice. W powiecie chojnickim ucierpiały gminy: Brusy, Chojnice i Czersk.

W naszych powiatach nawałnica najbardziej spustoszyła gminę Sierakowice i Sulęczyno w powiecie kartuskim oraz gminy Dziemiany, Karsin i Lipusz w powiecie kościerskim.

Poważne straty wystąpiły w 11 nadleśnictwach PGL Lasy Państwowe i w lasach prywatnych w 8 powiatach.

 

Prośba o pomoc

Marszałek Mieczysław Struk już we wrześniu zwrócił się do wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Morawieckiego z prośbą o podjęcie działań na rzecz uruchomienia pomocy finansowej z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków kataklizmu. W rozmowie z marszałkiem Ministerstwo Rozwoju poprosiło samorząd o przygotowanie raportu dotyczącego strat. 19 października został on przekazany Ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu. Do 3 listopada rząd ma czas na przekazanie do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wniosku o uruchomienie unijnej pomocy dla Pomorza.

 

Największa klęska od 100 lat

Jak wynika z raportu wielkość strat bezpośrednich związanych z nawałnicą szacuje się na 2,66 mld zł. Kwota ta zawiera również koszty akcji ratowniczej.

– Nawałnica, która przeszła przez Polskę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. wywołała największą, od co najmniej 100 lat, na tych terenach klęskę. Szacuje się, że powrót do stanu sprzed kataklizmu zajmie ponad 25 lat. Ostrożnie licząc, bezpośrednie straty wywołane nawałnicą wynoszą w województwie pomorskim prawie 2,7 mld zł. Wartość ta odpowiada blisko 2,6 proc. PKB regionu, a także przekracza 300 proc. średniorocznych łącznych wydatków budżetu województwa. Dlatego pomoc Unii Europejskiej, o którą apelowaliśmy, jest jak najbardziej uzasadniona – wyjaśnia marszałek Struk.

8 września na zaproszenie marszałka tereny zniszczone przez nawałnicę odwiedzili przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness zadeklarowała wtedy, że zrobi wszystko, by ułatwić samorządom możliwość pozyskiwania pieniędzy unijnych.

 

Więcej informacje w naszym wydaniu z dnia 24.10.2017

nad./opr. DT

Komentarze