Powiat kartuski Wokół nas

KONFERENCJA W SPRAWIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

Dzisiaj, w sali konferencyjnej budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  w Kartuzach odbyła się konferencja dotycząca procedur zatrudnienia cudzoziemców. Sala była pełna a interesantów nie brakowało.

Spotkanie miało charakter konferencji. Jej gospodarzami byli przedstawiciele z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, którzy przybliżyli zebranym prawne kwestie dot. zatrudnień cudzoziemców, zaprezentowali procedurę składania odpowiednich wniosków oraz odnieśli się do samej rejestracji pracowników zza granicy.

Skomplikowane procedury nie ułatwiają życia pracodawcom

Następnie głos zabrali funkcjonariusze jednostki straży granicznej w Gdyni. Z uwagi na wyjątkowo enigmatyczny zapis procedur związanych z pobytem cudzoziemców na terenie Polski, jak i ich zatrudnienia, zaproszeni strażnicy przedstawili te zawiłe kwestię w możliwie najbardziej zrozumiały sposób. Potem odpowiadali na wszelkie pytania ze strony zebranych. Pytania dotyczyły m.in. formalności związanych z samymi umowami pracowników spoza granic kraju, kwestii paszportów, kart pobytu czy umów.

red.

Komentarze