Gmina Przodkowo Kultura Samorząd

KOREKTA PODATKÓW I OPŁAT NA 2018

Głównymi uchwałami ubiegłotygodniowej sesji rady gminy były te związane ze stawkami podatków i opłat, które mieszkańcy będą płacić w następnym roku. Nie było dyskusji, radni zaakceptowali propozycje przedłożone przez wójta Andrzeja Wyrzykowskiego.

Zanim doszło do głosowania włodarz samorządu już w swoim sprawozdaniu zaznaczył dlaczego w tym roku będzie ich korekta w górę.

– Dość długo nie robiliśmy żadnych podwyżek i byliśmy jedną z najtańszych gmin. To znaczy pojedyncze stawki w pewnych gminach mogą być takie same jak u nas, a nawet zdarza się o 2, 3 grosze niższe, ale jak spojrzeć na całą tabelę nowych stawek to jesteśmy najtańsi. Najlepiej to widać przy opłatach za wodę, kanalizę i wywóz ścieków – tłumaczył Andrzej Wyrzykowski.

Stawki na rok 2018 w tej przestrzeni wzrośnie z 2,92 na 3 zł za m3. W gminie Przodkowo jest ona jednolita, dotyczy tak samo odbiorców indywidualnych jak i firm. Według wyliczeń magistratu przecięta rodzina miesięcznie za wodę zapłaci więcej niż do tej pory od 48 do 64 groszy. Wójt mówi, że te dodatkowe pieniądze są potrzebne aby rozbudowywać główne wodociągi i kanalizację.

 

Podatki od nieruchomości

Tu korekty są tylko nieznaczne – najczęściej o 1, 2 grosze. Nieco większe korekty, bo sięgające 38 groszy dotyczą budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczą one w większości wsi gdzie zanotowano rozwój firm i lokowanie się nowych mieszkańców. W trosce o sytuację rolników których dotknęły tegoroczne warunki pogodowe wójt poprosił o zaakceptowanie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok.

D. Tryzna

Komentarze