Powiat kościerski

W KOŚCIERSKIM BEZROBOCIE NAJNIŻSZE OD 2013

Chociaż kalendarzowe lato jeszcze przed nami – na rynku pracy lato zaobserwowano już w maju. Lato, czyli spadek liczby bezrobotnych wywołany ich odpływem do prac sezonowych.

To występujące co roku zjawisko nałożyło się na ogólną tendencję spadkową i w rezultacie liczba bezrobotnych w powiecie na koniec maja – 1878 – była najniższa od 2013 roku. W ciągu miesiąca liczba ta spadła o 138 osób, czyli o 6,8%. Jest to wynik znacznie lepszy od ogólnopolskiego i wojewódzkiego. Zarówno w kraju, jak i na Pomorzu w ciągu maja ubyło 3,9% zarejestrowanych bezrobotnych. Miarą aktywności kościerskiego urzędu jest fakt, że prawie połowa liczby bezrobotnych – 934 osoby – to uczestnicy różnego rodzaju programów rynku pracy, takich jak refundacja kosztów wyposażenia miejsc pracy – 200 osób, refundacja pracodawcy części kosztów zatrudnienia 194 młodych bezrobotnych, prace społecznie użyteczne – 165 osób, staże – 115 osób, wspomaganie zakładania własnej działalności gospodarczej – 105 osób, prace interwencyjne – 28 osób, szkolenia – 11 osób, bon na zasiedlenie – 10 osób, czy roboty publiczne – 6 osób.

Mimo tak aktywnych działań stopa bezrobocia w powiecie wciąż jest wyższa niż na całym Pomorzu. Wynosi ona bowiem 7,1%, kiedy w województwie – tylko 6,3%. Od kwietnia kościerski PUP notuje wyniki lepsze od średnich krajowych. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 7,5%.

W gminach

W żadnej gminie powiatu bezrobocie nie wzrosło. W gminach Dziemiany i Lipusz utrzymało się na poziomie sprzed miesiąca. A pozostałych gminach odnotowano spadki: w gminie Liniewo ubyło 20 bezrobotnych, czyli 12,9% zarejestrowanych, w gminach Karsin, Stara Kiszewa i Nowa Karczma bezrobocie zmniejszyło się o 21 osób, czyli odpowiednio o 11,6%, 10,6% i 9,4%. Największy liczbowo spadek – o 39 osób zanotowano w mieście Kościerzyna, ale było to tylko 5,8%. Wreszcie w gminie wiejskiej Kościerzyna liczba bezrobotnych spadła o 16 osób, czyli o 4,1%.

W ostatnim dniu maja w mieście Kościerzyna było 638 bezrobotnych, w gminie wiejskiej Kościerzyna – 370, w gminie Nowa Karczma – 203, Stara Kiszewa – 178, Karsin – 160, Liniewo – 135, Dziemiany – 108, Lipusz – 86.

Jedynie 16,5% bezrobotnych dostawało zasiłek.

MW

Czytaj więcej w naszym wydaniu z dnia 20 czerwca.

Komentarze