Gmina Kościerzyna Inwestycje Miasto Kościerzyna Powiat kościerski Samorząd

KOŚCIERZYNA. RADNI MIASTA WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW UCHWALILI BUDŻET NA 2018 ROK.

Gigantyczne inwestycje i rekordowe zadłużenie w Kościerzynie

Wielkie inwestycje, ale i największe w historii zadłużenie miasta – taki ma być 2018 rok w Kościerzynie. Radni 20 grudnia większością głosów uchwalili budżet miasta. W długiej i burzliwej dyskusji nie obyło się bez wzajemnej krytyki i oskarżeń o populistyczne działania przed zbliżającymi się wyborami.

W uchwale budżetowej dochody określono na poziomie ponad 125 mln złotych, a wydatki aż 141 mln złotych. Różnicę władze miasta chcą pokryć z emisji obligacji, których limit ustalono na 19 mln złotych. – Powodem są unijne inwestycje, których realizację zaplanowano na ten rok – tłumaczył burmistrz Michał Majewski.

Blisko 19 mln zł obligacji

Od tego roku ma zacząć się w Kościerzynie realizacja największych w historii miasta inwestycji. Tylko w 2018 roku na cele inwestycyjne miasto chce wydać 43 mln złotych. Wśród nich jest rewitalizacja dworca PKP, budowa kanalizacji deszczowej w mieście, wymiana oświetlenia ulicznego, dokończenie termomodernizacji obiektów miejskich oraz rewitalizacja osiedla Tysiąclecia i ulicy Kartuskiej. – Mam nadzieję, że w końcu uda się ruszyć z inwestycjami, które od lat były planowane. Dlatego też w tym budżecie zabezpieczamy bardzo dużą, rekordową wręcz, kwotę obligacji, które chcielibyśmy wydać, jeśli uda się te wszystkie inwestycje rozpocząć – mówił burmistrz Michał Majewski. Miasto planuje w 2018 roku wyemitować obligacje o wartości blisko 19 mln złotych, przez co obecny rok ma zakończyć się rekordowym zadłużeniem miasta sięgającym 38 mln złotych. – To jest bezpieczne rozwiązanie. Wykup obligacji jest tak rozłożony, żeby móc realizować inne jeszcze zadania w latach następnych, a wykup zakończy się w 2025 roku – uspokajał radnych Jarosław Laska, skarbnik miasta. Za takim rozwiązaniem głosowało 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a 3 było przeciw.

Ad

Czytaj więcej w wersji papierowej wydania z dnia 03.01.2018

Komentarze