Gmina Kościerzyna Miasto Kościerzyna

KOŚCIERZYNA. SPOTKANIE KZP O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW I POLITYCE GOSPODARCZEJ

W czwartek 14 grudnia w kościerskim inkubatorze przedsiębiorczości odbyło się kolejne zorganizowane przez Kaszubski Związek pracodawców spotkanie poświęcone zatrudnianiu cudzoziemców.


Na spotkanie oprócz przedsiębiorców powiatu kościerskiego przybyli przedstawiciele samorządów – wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, starista kościerska Alicja Żurawska i wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski. Byli tez przedstawiciele służb i inspekcji odpowiedzialnych za organizację pracy – kierownik oddziału ZUS Jacek Wica oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Mirosław Kołodziej.
– To już jest trzecie spotkanie organizowane pod hasłem „Kaszuby Fair dla Cudzoziemców” – wyjaśniał cel spotkania prezes Zbigniew Jarecki – Chcemy wypracować pewien standard obsługi cudzoziemców poszukujących pracy. My Polacy jeździmy do pracy za granicę i chcemy, żeby nas tam dobrze traktowano. My musimy też dobrze traktować przyjeżdżających do nas pracowników. Muszą mieć godziwe warunki, bo w innym przypadku pojadą pracować gdzie indziej.

Zmiany w przepisach

Paweł Barton z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przez chwilę mówił o sytuacji na rynku pracy. W ciągu 5 lat liczba bezrobotnych na Pomorzu spadła z 1,8 mln do 0,8 mln. Liczba zgłaszanych do urzędów pracy ofert rośnie i coraz więcej z nich jest niewykorzystanych. Pracodawcy mają coraz większe kłopoty ze znalezieniem pracowników, więc coraz chętniej sięgają po cudzoziemców. Do września złożono 90 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.
W tym momencie prezes Jarecki ocenił pracę Wydziału ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. Mamy najdłuższy w Polsce czas oczekiwania na decyzję. W Gdańsku sprawami cudzoziemców zajmuje się 8 osób. Tymczasem w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, gdzie wniosków spływa znacznie mniej do tej samej pracy zatrudnionych jest 15 osób.
Po tym wtręcie Paweł Barton przeszedł do omawiania zmian w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców.
– Nowe procedury odciążają urzędy wojewódzkie i przesuwają niektóre decyzje na starostwa. Pojawia się też całkiem nowa „ścieżka” zatrudniania obcokrajowców. Jest to pozwolenie na pracę sezonową. Będzie ono ważne do 9 miesięcy rocznie. Ta forma zatrudniania dotyczy zamierzających podjąć pracę w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Zamiast dotychczasowych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom będą oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Nie jest to tylko zmiana nazwy druku. Cudzoziemiec po prostu przyjeżdża i zaczyna pracować. I praca ta będzie legalna aż do dnia wydania decyzji w jego sprawie.
Ten rok będzie przyjazny cudzoziemskim pracownikom i zatrudniającym ich pracodawcom. Będą bowiem obowiązywać obie regulacje. Obcokrajowców będzie można zatrudniać zarówno na podstawie starych jak i nowych przepisów. Jedna ścieżka będzie niezależna od drugiej. To znaczy, że w tym roku cudzoziemcy będą mogli przepracować 6 miesięcy według starych, a kolejne 6 miesięcy według nowych przepisów.


MW

Czytaj więcej w wersji papierowej z dnia 03.01.2018

Komentarze