Powiat kościerski

KOŚCIERZYNA. UCHWAŁA WBREW WOLI MIESZKAŃCÓW

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta Kościerzyna, niespodziewanie najwięcej kontrowersji wzbudziła sprawa propozycji uchwały zmieniającej nazwę części ul. Plebanka na Modrzewiową. Mimo protestów niektórych radnych uchwałę ostatecznie przyjęto.

Dyskusje nad tym porządkiem obrad rozpoczęła radna Katarzyna Knopik, która poinformowała, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na zmianę nazwy.                                       – Otrzymałam dzisiaj pismo, które wszyscy radni także otrzymali, w którym mieszkańcy ul. Plebanka informują, że nie wyrażają zgody na zmianę nazwy ulicy. W piśmie tym są podpisy 34. mieszkańców. W związku z tym ja nie mogę zagłosować za proponowaną uchwałą, która jest wbrew stanowisku mieszkańców – powiedziała radna K. Knopik.

Niektórzy radni murem za mieszkańcami

W sukurs radnej przyszli także inni rajcy. Radny Adam Laska także potwierdził, że mieszkańcy są przeciwni. Poinformował również, że odbyły się dwa spotkania mieszkańców z burmistrzem. Doszło też do dwóch spotkań z mieszkańcami na komisji edukacji, kultury i sportu. Dotychczas nie rozwiązano więc sporu o nazwę ulicy i nadal większość mieszkańców chce zostawić nazwę  bez zmian oraz otrzymać nową numerację.

– Chciałbym zaznaczyć, że do tej pory nie daliśmy mieszkańcom omawianego rejonu nic, oprócz kolejnego problemu związanego z nazwą ulicy. Nie ma tam nawet podstawowej infrastruktury związanej z mediami, ale będzie za to nowa nazwa ulicy. Dlatego proponuję zostawienie zmiany nazwy na koniec – zaapelował radny A. Laska.

„Miażdżąca większość”

Do dyskusji włączyła się także radna Karina Młodzianowska która potwierdziła słowa radnej K. Knopik o korespondencji e-mailowej, w której 34. mieszkańców wyraziło zaniepokojenie próbą zmiany nazwy ulicy Plebanka.                                                                                                                                       – Mieszkańcy tej ulicy z którymi rozmawiałam, skarżą się, że nie mają żadnych mediów i żadnej pomocy od miasta, a teraz jeszcze zmienia im się nazwę do której są przywiązani. Tylko dwie rodziny z tej ulicy, wyraziły zgodę w poprzednim piśmie, na zmianą nazwy tej ulicy. Czyli miażdżąca większość jest przeciwna i ja jak najbardziej stoję po stronie mieszkańców – powiedziała z przejęciem w głosie radna K. Młodzianowska. Mieszkańcy przychodzili na komisję, prosili, apelowali i nie zrobiło się niczego, żeby doszło do kompromisu. Traktowani byli jak niepotrzebny element. A przecież głos mieszkańców powinien być wzięty pod uwagę. Mam prośbę do państwa radnych, żeby głosować przeciw tej uchwale, bo 95 proc. mieszkańców tej ulicy nie chce zmiany jej nazwy – kontynuowała K. Młodzianowska.Ostatecznie uchwałę przyjęto. Za głosowało 11. radnych, 6. było przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.

 

 

Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny:

Założenie jest takie, że po wybudowaniu obwodnicy, ulice do obwodnicy będą miały stare nazwy, natomiast ulice za obwodnicą uzyskają nazwy nowe. Wiem, że część mieszkańców jest niezadowolona, jest przywiązana do starych nazw. Są to jednak drogi publiczne i do miasta i radnych należy podejmowanie decyzji co do ich nazw. W tamtym rejonie jest bardzo dużo nowych działek. Powstały ulice boczne od ulicy Plebanka, musimy to wszystko uporządkować. Mieszkańcom ulicy Plebanka obiecałem spotkanie na temat przedstawienia prac rozwojowych i kierunków działania miasta i mimo niezadowolenia zdają sobie sprawę, że będziemy musieli decydować nad ta nazwą, aby wreszcie sytuację w tym rejonie uporządkować. Rozumiem mieszkańców, ale sprawy numeracyjne i nazw ulic musimy sensownie uregulować.

 

BM

Komentarze