Powiat kościerski

KOŚCIERZYNA. XIX POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

1 marca o godzinie 10:00 w gmachu Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c , sala nr odbędzie się XIX posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Proponowany porządek obrad: przedstawienie sprawozdań z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie za rok 2017; przedstawienie analizy ofert pracy i kierunków szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie za rok 2017; przedstawienie struktury kształcenia ponadgimnazjalnego na terenie powiatu kościerskiego w roku szkolnym 2017/2018; prezentacja wstępnych deklaracji wyborów uczniów III klas gimnazjów (typ szkoły i kierunek kształcenia); realizacja projektów unijnych w zakresie szkolnictwa ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego; przedstawienie wyników badań planów zawodowych, edukacyjnych i oczekiwań uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kościerskiego; perspektywy kształcenia zawodowego w powiecie kościerskim: wprowadzenie, dyskusja, wnioski końcowe; zaopiniowanie sprawy umorzenia niezależnie otrzymanego świadczenia z Funduszu Pracy – kosztów instytucji szkoleniowej (zamknięta część szkolenia); sprawy bieżące i wolne wnioski.

PRRP/opr.red.

Komentarze