Gmina Kartuzy

KRAJ. KARTUZY NAJLEPSZE WŚRÓD MAŁYCH MIAST

Ambasada Francji wspólnie z działającymi w Polsce francuskimi firmami i fundacjami zorganizowała konkurs Eco-Miasto. Konkurs ma promować i nagradzać najlepsze praktyki polskich miast w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W kategorii zieleń a powietrze nagrody i wyróżnienia zdobyło 5 polskich miast. W grupie miast poniżej 100 tys. mieszkańców triumfowały Kartuzy. Jury konkursu doceniło działanie miasta dla gospodarowania zasobami wodnymi.

Na grodzony projekt

W ramach projektu „Zagospodarowanie podwórza Dworu Kaszubskiego” zaniedbane trawniki zostaną zastąpione przez system ogrodów deszczowych. Dzięki nim możliwe będzie stopniowe oczyszczenie wody opadowej, która będzie nawadniać okoliczną zieleń. Oznacza to, że woda deszczowa, zamiast trafić do ścieków, zostanie zagospodarowana w pożyteczny sposób, a nowy teren zielony będzie służyć mieszkańcom.

Uzasadniając werdykt jury konkursu stwierdziło, że Polska należy do krajów zagrożonych deficytem wody. Oprócz tego w związku ze zmianami klimatu coraz częściej zdarzają się gwałtowne opady deszczu, które wiążą się z kolei z niebezpieczeństwem powodzi. Rozwiązania podobne do zaprezentowanego przez Kartuzy pomagają w racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi.

red.

Komentarze