Kultura Wokół nas Zapowiedzi

Kwesta na rzecz ratowania grobów

1 listopada już po raz piąty odbyła się kwesta na rzecz ratowania grobów osób zasłużonych dla Kościerzyny. Dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców miasta, wsparciu kościerskich samorządowców, harcerzy oraz wielu instytucji i stowarzyszeń, mimo niekorzystnej pogody, zebraliśmy kwotę 4 924,18 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na odnowienie nagrobków dwóch Honorowych Obywateli Kościerzyny: ks. Jakuba Żywickiego (1859‒1939) oraz rektora Władysława Glocka (1864‒1938).

Ks. Jakub Żywicki urodził się 26.7.1859 r. w Reszkach. W latach 1886‒1933 był katechetą i kapelanem w zasłużonym dla sprawy polskiej Zakładzie Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Kościerzynie. W dowód uznania 24.01.1930 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Kościerzyny. W 1933 r. rozstał się z Kościerzyną i osiadł w Śliwicach. Tam też zmarł 15.02.1939 r. Ostatnim pragnieniem zasłużonego kapłana było spoczęcie w ukochanej Kościerzynie. Tak też się stało.

Władysław Glock urodził się 06.07.1864 r. w Rożentalu. Był nauczycielem, pierwszym po odzyskaniu niepodległości przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna, wieloletnim kierownikiem oraz rektorem kościerskich szkół powszechnych. Honorowe Obywatelstwo Kościerzyny otrzymał 09.11.1928 r. Zmarł 06.01.1938 r. w Kościerzynie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Dzięki państwa wsparciu uratowaliśmy od zniszczenia i zapomnienia kilka zabytkowych nagrobków znajdujących się na kościerskim cmentarzu. W ten sposób udowodniliśmy również, że pamiętamy o osobach, które w sposób szczególny zasłużyły się dla naszego miasta. Poddane renowacji nagrobki otoczyli opieką uczniowie kościerskich szkół.

Komentarze