Wokół nas

KZP. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Stary rok zamknięto. W nowym – zmiany. Pierwsza już 12 maja

Członkowie Kaszubskiego Związku Pracodawców zaaprobowali działania i politykę finansową Zarządu w 2017 roku. Walne zebranie sprawozdawcze było też okazją do nakreślenia planów związku na trwający już rok 2018.

Jak zawsze podczas rozliczania Zarządu najważniejsza osoba to przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przeczytanym sprawozdaniu Katarzyna Szulc nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do gospodarki finansowej w związku. Komisja zgłosiła jednak zalecenie skierowane bardziej do samych przedsiębiorców, niż do Zarządu.

Zarząd skwitowany

Sprawozdanie z działalności merytorycznej było raczej formalnością. Działania władz KZP, a w szczególności wielka i zakończona sukcesem akcja lobbująca przyśpieszenie procedur, a po ich przejściu i samej budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, dobrze są znane mieszkańcom regionu, nawet tym, co do związku nie należą. Zebrani jednomyślnie przyjęli sprawozdanie Zarządu za rok ubiegły. Jednomyślnie przeszła też uchwała akceptująca sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zalecenie KR

Choć Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę władz związku, nie znaczy to, że nie miała żadnych uwag.

– Zdaniem komisji zbyt słabe są relacje biznesowe pomiędzy członkami związku. Zrzeszamy firmy o różnych profilach i jeśli któraś z nich poszukuje partnera w biznesie, powinna poszukiwanie rozpocząć od członków związku. Dlatego komisja zaleca, by do końca kwietnia każda ze zrzeszonych firm dostarczyła swoją wizytówkę, z profilem działalności, i wszystkimi namiarami, w tym także adresami stron internetowych itp. – powiedziała przewodnicząca KR, a Zarząd poparł inicjatywę komisji.

Majówka przedsiębiorców – w Kartuzach

Kiedy już rozliczono rok poprzedni, prezes Zbigniew Jarecki mówił o planach związku na bieżący. Już 12 maja odbędzie się Majówka Pomorskich Przedsiębiorców. Ta tradycyjna impreza KZP organizowana już po raz piętnasty pod patronatem trzech kolejnych marszałków naszego województwa po raz pierwszy nie odbędzie się w Szymbarku. Tym razem majówka odbędzie się w Parku Solidarności w Kartuzach.

Prezentacje przedsiębiorców

Na zebraniu zaprezentowano też firmy które ostatnio przystąpiły do KZP. Firma Kołaszewski z Bytowa prowadzi działalność produkcyjno-usługową i specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych, a szczególnie części zamiennych do maszyn rolniczych. Z kolei Andrzej Wojtkowski ma dwie firmy – szkołę językową oraz biuro tłumaczeń. Wystąpił też Jan Żółtowski z Interplasticu. Pochwalił się, że jego firma wygrała kontrakt na dostawę bramek na tegoroczne Mistrzostwa świata w piłce nożnej.

MW

Komentarze