Wokół nas

ŁAPALICE. DZIEŃ SENIORA

Wspólna biesiada najstarszych mieszkańców

Tradycyjną biesiadą uczczono Dzień Seniora w Łapalicach. Jak co roku na uroczystość do miejscowej OSP przybyło kilkudziesięciu najstarszych mieszkańców sołectwa.

Biesiada z okazji Dnia Seniora zgromadziła nie tylko sołeckich nestorów, ale także dzieci z oddziałów przedszkolnych miejscowej szkoły. Przy suto zastawionych stołach seniorzy oddali się beztroskim dysputom i wspomnieniom, natomiast dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny, który do łez rozbawił niektórych gości. A ponieważ dzieciom towarzyszyli rodzice, sala OSP zamieniła się w tym dniu w zgodną, międzypokoleniową zabawę mieszkańców sołectwa Łapalice. Biesiadę otworzył radny Rady Miejskiej w Kartuzach Arkadiusz Socha, który jako mieszkaniec sołectwa na początku pełnił rolę gospodarza i powitał przybyłych gości.

Burmistrz winszuje i gratuluje seniorom

W dalszej części głos zabrał burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, który wyraził wdzięczność gospodarzom za zorganizowane spotkanie i zadowolenie z aktywnego spędzania czasu przez łapalickich seniorów.

– Czas szybko ucieka, chciałoby się powiedzieć, że za szybko. Bardzo się cieszę, ze możemy razem zasiąść do tej wspólnej biesiady, oczywiście radując się widokiem tych wspaniałych dzieciaków, wnuków, które na pewno nas dzisiaj rozweselą. Bardzo serdecznie chciałem podziękować panu sołtysowi, pany radnemu Arkowi i tym wszystkim którzy przyczynili się do tego, że zawsze możemy tutaj się spotykać. Ale także gratuluję Państwu, że potraficie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i interesować się tym co dzieje się w naszym mieście, naszej gminie, sołectwie i wsi. Życzę państwu dużo zdrowia i miłej zabawy.

Na zakończenie części oficjalnej dzieci zaprezentowały wzruszające jasełka, wzbudzając szczery, nieskrywany aplauz zaproszonych gości.

BM

Komentarze