Wokół nas

Laury dla mieszkanki wsi

Natalia Latocha została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jej praca zdobyła wyróżnienie w XIII Konkursie Prac Licencjackich.

W środę 22 marca w gdańskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyła się uroczystość finałowa XIII edycji Konkursu Prac Licencjackich. Wyróżnienie zdobyła praca mieszkanki Miechucina Natalii Latochy pod tytułem „Istota korupcji oraz metody walki z tym zjawiskiem w Polsce i na świecie”, napisana pod kierunkiem dr. Piotra Lizakowskiego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.natalia-miechucino

Komentarze