Powiat kościerski Wokół nas

LEPIEJ OD ŚREDNIEJ KRAJOWEJ W KOŚCIERSKIM

Bezrobocie w powiecie kościerskim spada szybciej niż w kraju i szybciej niż w województwie pomorskim. Jednak spada z takiego poziomu, że wciąż jeszcze jest relatywnie wysokie. Ale zanotowano duży sukces. Po raz pierwszy od dłuższego czasu stopa bezrobocia w powiecie jest niższa od średniej stopy bezrobocia w kraju.

31 marca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 2153 osoby, w tym 1137 kobiet. W stosunku do stanu z końca lutego liczba bezrobotnych spadła o 258 osób – o 10,7%. W tym samym czasie w kraju zanotowano spadek liczby bezrobotnych o 4,2%, a w województwie pomorskim o 5,3%.

Szacuje się, że stopa bezrobocia na koniec marca 2017 r. wyniosła:

w powiecie kościerskim – 8,1% ,

w województwie pomorskim – 7,0%,

w kraju – 8,2%.

Jedni odchodzą, inni przychodzą

Zarejestrowano 345 nowych bezrobotnych (w marcu 2016 r. 386 osób). Wśród nich są 43 osoby dotychczas niepracujące, a z 302 osób poprzednio pracujących 10 osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Równocześnie z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy

wyłączono 603 bezrobotnych (w marcu 2016 r. 638 osób). 282 spośród nich podjęło pracę, 28 rozpoczęło szkolenia, 45 dostało staż, 86 zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych, 3 osoby odmówiły przyjęcia pracy, 87 nie potwierdziło gotowości do pracy, 58 zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, a 14 wykreślono z innych przyczyn .

 

Cały artykuł w naszym wydaniu z 9 maja.

Komentarze