Gmina Liniewo Powiat kościerski

LINIEWO. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 PRZYJĘTA

Budżet gminy Liniewo na rok 2018 jest jednym z mniejszych budżetów samorządów gminnych naszego regionu. Jednak mimo konieczności zaciągania kolejnych pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego, radni nie zapomnieli o kolejnych inwestycjach.

Dochody budżetu gminy zaplanowane w uchwale budżetowej wynieść mają prawie 23 mln zł. Na sumę tę składają się dochody bieżące w kwocie przekraczającej 22 mln zł, a prawie 700 tys. zł stanowić będą dochody majątkowe. Wydatki radni zaplanowali na sumę przekraczającą 28 mln zł, co przy planowanych inwestycjach na kwotę ponad 6 mln zł oznacza, iż wydatki bieżące kształtować się będą na poziomie nieco ponad 22 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie więc ponad 5 mln zł, który spłacony zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości prawie 1,5 mln oraz kredytami i pożyczkami.

BM

Czytaj więcej w wersji papierowej wydania z dnia 09.01.2018r

Komentarze