Powiat kościerski Rolnictwo

LUBAŃ. WOJEWÓDZKA OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

Rywalizowali najlepsi młodzi rolnicy województwa

We wtorek 12 grudnia 2017 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, w której udział wzięło 54 laureatów eliminacji powiatowych z całego województwa pomorskiego.

W zamierzeniu organizatorów rywalizacja ma rozwijać twórcze zainteresowania wśród młodych producentów rolnych, rozbudzać ambicje dalszego doskonalenia zawodowego, popularyzować osiągnięcia w rolnictwie i być eorum wymiany doświadczeń i przekazywania dobrych praktyk.

Zmagania

W olimpiadzie zmierzyło się 54 laureatów eliminacji powiatowych z całego województwa pomorskiego. W pierwszym etapie każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z 50 pytań. W jego wyniku wyłoniono szóstkę laureatów, którzy zmagali się w części ustnej. W niej finaliści odpowiadali na wylosowane pytania przed komisją konkursową, w skład której weszli: Ewa Szymańska – przewodniczący komisji, zastępca dyrektora PODR w Lubaniu, Maria Gwizdała – główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej PODR w Lubaniu, Daniel Roszak – kierownik Działu Ekonomiki PODR w Lubaniu, Daniel Dąbrowski – starszy specjalista ds. technologii produkcji zbóż i rzepaku oraz Antoni Antonik – starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

Młodzi rolnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, mechanozacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zagadnień dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymali Statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz liczne cenne nagrody wręczane przez fundatorów. W imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nagrody wręczał Karol Narloch, dyrektor gdyńskiego Oddziału Regionalnego. KRUS reprezentował zastępca dyrektora oddziału gdańskiego Kazimierz Klawiter, Pomorską Izbe Rolniczą – prezes Zenon Bistram, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zastępca dyrektora Krzysztof Jaślak, Pomorskie Centrum Hurtowe „Renk” – prezes Sławomir Niecko.

Finaliści Olimpiady będą reprezentowali województwo pomorskie w Finale Krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbędzie się w Kielcach w I kwartale 2018 roku.

MW

Kazimierz Klawiter, zastępca dyrektora gdańskiego Oddziału Regionlnego KRUS:

Wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy ma fundamentalne znaczenie nie tylko w rolnictwie, ale i w każdej innej dziedzinie. W rolnictwie występują duże zagrożenia, a rolnicy zawsze byli kojarzeni z niską wiedzą techniczną. Dziś mamy już zupełnie inną inną sytuację. Sprzęt stosowany w rolnictwie jest wysokiej klasy, ale ta wysoka klasa sprzętu wymysza duży stopień wtajemniczenia i dużą wiedzę.

Takie konkursy, jak ten sprzyjają promocji bezpiecznych zachowań i również zachowania zdrowia, bo zwracają uwagę na pewne nawyki temu sprzyjające. Nie możemy rezygnować z promowania bezpiecznych zachowań, mimo, że poziom bezpieczeństwa w rolnictwie stale się podnosi.

Zwycięzcy Olimpiady:

I miejsce – Piotr Pelpliński (powiat starogardzki)

II miejsce – Michał Klaus (powiat tczewski)

III miejsce – Piotr Kielbratowski (powiat starogardzki)

IV miejsce – Jacek Tarnowski (powiat pucki)

V miejsce – Damian Rynglewski (powiat chojnicki)

VI miejsce – Rafał Rynglewski (powiat chojnicki)

Dla rolniczego:

Laureat II miejsca Michał Klaus:

Razem z rodzicami prowadzę 100-hektarowe gospodarstwo w Zabagnie, w powiecie tczewskim. Specjalizujemy się w hodowli bydła mlecznego, uprawie zbóż oraz świadczymy usługi swoim sprzętem. Jestem zadowolony z tej pracy. Ukończyłem zootechnikę, a więc pracuję w swoim kierunku, a wolę pracować dla siebie, niż dla kogoś innego.

 

Komentarze