Powiat kościerski

MIASTO KOŚCIERZYNA. MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE AZBESTU

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Kościerzyna. Samorząd miasta informuje mieszkańców, iż przyjmują wnioski o dofinansowanie działań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Kościerzyna – budynki mieszkalne lub gospodarcze – stanowiące własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych nie prowadzących w tych obiektach działalności gospodarczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych na realizację tegorocznej edycji   Programu Gmina Miejska Kościerzyna wystąpi w imieniu zainteresowanych mieszkańców miasta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna” – edycja 2018 rok”.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna (w zakładce „dla mieszkańców”) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna. Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2018r w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.

Komentarze