Wokół nas

Milion zł na pomoc dla seniorów, niepełnosprawnych i ich rodzin

„Kształtów zaczyna nabierać” wspólny projekt starostwa i pięciu gmin powiatu kartuskiego skierowany do najstarszych mieszkańców, osób niezaradnych i niepełnosprawnych. Dzięki niemu ma generalnie polepszyć się opieka nad nimi.

Partnerem projektu jest sześć samorządów: starostwo kartuskie i gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo, Chmielno. Do tego dochodzą instytucje pozarządowe: Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni podopieczni” z Żukowa i Stowarzyszenie „Razem Jesteśmy” z Sianowa.
Wartość projektu to ponad 1,086 tys. zł. Czas realizacji – do końca października 2018r.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób starszych i niepełnosprawnych w tym niesamodzielnych. Obejmie też ich rodziny lub opiekunów.

Ponad miesiąc temu uzyskał on dofinansowanie z pomorskiego RPO. Jego poziom to 85% wartości.

W ostatnim czasie doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli partnerów projektu. Rolę lidera pełni starostwo kartuskie.

rozwoj-uslug

Komentarze