Wokół nas

Miliony dla szkolnictwa zawodowego

To strategiczne przedsięwzięcie w przestrzeni szkolnictwa zawodowego realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Środki te będą przeznaczone na różnorodne projekty miękkie i twarde, których ostatecznym celem jest wzmocnienie branż kluczowych na Pomorzu.

Przygotowanie ich było unikalnym w skali kraju procesem angażującym nie tylko te organy, ale i pracodawców oraz instytucje rynku pracy. W efekcie powstały opracowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zaowocuje to podniesieniem jakości tego szkolnictwa oraz poszerzeniem oferty kształcenia ustawicznego, a także umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii i usług cyfrowych.

Dzięki projektom szkoły zawodowe mają dać rynkowi tak potrzebnych dziś prawdziwych fachowców. Dzisiaj młody człowiek, który ma zawód i praktykę w nim ma również pracę.

Jak pokazują statystki dziś nasz region potrzebuje kilku tysięcy fachowców od zaraz. Stąd istotne, aby projekty były jak najszybciej realizowane. Ważne, że tego typu szkolnictwo nie zamyka dalszej ścieżki rozwoju.

-Nasz projekt wypracowany wspólnie z przedsiębiorcami odpowiada rynkowi pracy na Pomorzu. Będziemy kształcić w tych zawodach, które rzeczywiście gwarantują zatrudnienie.  Nastawiamy się też na nowe wyzwania tak aby nowi pracownicy podnosili konkurencyjność pomorskiej gospodarki-podkreśla Mieczysław Struk.

Komentarze