Gmina Somonino Powiat kartuski Powiat kościerski

Miliony na odnawialne źródła energii

Powiat kartuski i kościerski. Eko energia

Pięć gmin z powiatu kartuskiego i sześć z kościerskiego pozyskało olbrzymie pieniądze na eko energię. W skali regionu można powiedzieć, że wzięli większość. Co ważne poziom dofinansowania w tym programie będzie wynosił 76,85% wydatków kwalifikowanych.

Do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zostało zgłoszonych 262 projekty. Niestety zakwalifikowało się jedynie 24. Łącznie pozyskają one dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 128,4 mln zł. Wartość wybranych projektów wynosi, aż ponad 172 mln zł.

Nasze gminy wzięły najwięcej

Wśród nich projekt gmin Somonino i Przywidz Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” został oceniony najwyżej z tych złożonych przez nasze samorządy. Dzięki niemu gminy te pozyskają aż 10 mln złotych. Tuż-tuż za nim uplasował się projekt „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”. Do realizacji przyjęto też projekty „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny”, „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”, „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna”, „Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno” oraz „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy Partnerskiej Stara Kiszewa”.

Zaprząc słońce do pracy

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i jakości powietrza w regionie poprzez zwiększenie udziału energii wytwarzanej przez odnawialne źródła energii, ograniczenie szkodliwych substancji do powietrza oraz produkcja zielonej energii elektrycznej. Dzięki projektowi w obu partnerskich gminach zostaną utworzone niewielkie, przydomowe elektrownie słoneczne.

MW

Komentarze