Gmina Przodkowo Inwestycje Samorząd

MINISTER SMOLIŃSKI W PRZODKOWIE

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i wiceminister Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierz Smoliński odwiedzili gminę Przodkowo. Przywitała ich delegacja samorządu i sołectwa Czeczewo w którym vipy wizytowały niedawno zakończoną inwestycję gminną – budowę drogi łączącej Czeczewo z sąsiednią gminą.

Symbolicznego aktu otwarcia tej ważnej dla lokalnej społeczności traktu dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierz Smoliński i wojewoda pomorski Dariusz Drelich. W symbolicznym akcie udział wziął także wójt gminy Andrzej Wyrzykowski, przewodniczący gminnej rady Dariusz Toporek oraz Rada Sołectwa Czeczewo.

Kwiaty i podziękowania

W imieniu mieszkańców podziękowania na ręce ministra oraz wojewody za otrzymane dofinansowanie złożyła sołtys Czeczewa Zofia Toporek. Wręczając przy tym kwiaty podkreśliła, jak bardzo droga ta zmieniła bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz samych kierowców. Podziękowania złożył również wójt gminy, który na ręce sekretarza stanu przekazał album ukazujący piękno Przodkowa i okolic oraz szklane logo gminy.

Wójt zaznaczył, że droga ta przed remontem była w fatalnym stanie. Asfalt który stanowił jej nawierzchnię w wyniku coraz bardziej natężonego ruchu uległ degradacji, stanowiąc zagrożenie dla jej użytkowników. Obecnie asfalt został zamieniony na kostkę betonową i według prognoz ekspertów, ma posłużyć kilkanaście lat bez konieczności remontów.

Bezpieczniej na poboczach

Droga Czeczewo-Warzno to jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących Przodkowo z Gminą Szemud. Oprócz położenia nowej nawierzchni, na tym samym odcinku zrealizowano także budowę chodnika dla pieszych i ścieżkę rowerową. Zamontowano też 15 lamp hybrydowych, wykonano rowy odwadniające, przebudowano przejście dla pieszych oraz skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową Czeczewo–Tokary.

Zadanie zrealizowano w ramach programu wieloletniego pn: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2017). Wykonawcą inwestycji była Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat ze Staniszewa. Wartość inwestycji oszacowano na 1.590.000 zł.

B. Mielnik

Komentarze