OSP Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

MŁ. BRYG. ROMUALD PITUŁA PO. KOMENDANTA POWIATOWEGO

W czwartek zakończył swa strażacką służbę wieloletni komendant kartuskiej straży st. bryg. Edmund Kwidziński. Na jego miejsce – jako pełniącego obowiązki komendanta wyznaczono mł. bryg. Romualda Pitułę.

Romuald Pituła był naczelnikiem Wydziału Operacyjnego-Szkoleniowego PSP w Kartuzach. Jest tu od początku służby, którą rozpoczął w 1996 roku jako absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W listopadzie 1998 roku objął samodzielne stanowisko ds. planowania operacyjnego. 1 września 2007 roku objął funkcję naczelnika wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. Został wyróżniony brązowymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

Komentarze