Wokół nas

MŁ. BRYG. ROMUALD PITUŁA MIANOWANY KOMENDANTEM POWIATOWYM PSP W KARTUZACH

Romuald  Pituła, który po przejściu na emeryturę st. bryg. Edwarda Kwidzińskiego został tymczasowym Komendantem Powiatowym PSP w Kartuzach został powołany na tę funkcję na stałe.

W środę 29.08 mł. bryg. Romuald Pituła otrzymał od Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Komoszyńskiego akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

– Posiada bogate doświadczenie zawodowe i duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, które uprawniają do pełnienia obowiązków służbowych komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Jest oficerem o dużych zdolnościach organizatorskich i predyspozycjach dowódczych – tak w czerwcu uzasadniony został wybór Pituły na tymczasowego komendanta PSP. W środę został nim na stałe.

Mł. bryg. Romuald Pituła służbę jako dowódca zastępu w Komendzie Powiatowej PSP w Kartuzach rozpoczął w 1996 roku, po ukończeniu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Od czerwca do września 1996 roku pełnił służbę w systemie codziennym, a od października 1996 roku w podziale bojowym. W listopadzie 1998 roku objął samodzielne stanowisko ds. planowania operacyjnego. W latach 1999-2007 pełnił służbę na stanowiskach: inspektora, starszego inspektora, kierownika sekcji. Od 1 września 2007 roku pełnił funkcję naczelnika wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.

W trakcie pełnienia służby ukończył również studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony informacji niejawnych i wiadomości prawnie chronionych oraz studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z działaniami ratowniczymi.

Został wielokrotnie zauważony i nagradzany za swoje zasługi. Legitymuje się: Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Komentarze