Powiat kartuski

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY

Trwa ofensywa remontowa w gminnych placówkach oświatowych

W ubiegłym miesiącu gmina Przodkowo podpisała umowę z wyłonionym wykonawcą na rozbudowę i nadbudowę szkoły w Pomieczynie. W minionym tygodniu natomiast, wójt gminy Andrzej Wyrzykowski podpisał kolejną umowę na wykonanie gruntownych prac remontowych, tym razem w Szkole Podstawowej w Szarłacie.

Wykonawcą robót w placówce w Szarłacie będzie firma „4ml” Sp. z o.o. Wykonawca jest realizatorem zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, stanowiących własność gminy”. W ubiegłym tygodniu wójt gminy podpisał umowę z przedstawicielem wykonawcy. W ramach zadania, w Szkole Podstawowej w Szarłacie, zostaną przeprowadzone gruntowne  prace remontowe. Ich rozpoczęcie planowane jest na ostatni dzień maja, natomiast zakończenie przewidziane jest jeszcze pod koniec wakacji, tak aby uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny w odnowionym obiekcie. Wartość robót wyniesie ponad 550 tys. zł.

Zakres prac

Modernizacja energetyczna budynku obejmie zmianę źródła zasilania centralnego ogrzewania,  montaż kotła na pellet oraz nowych grzejników płytowych z regulacją temperatury a także docieplenie stropodachu styropianem. Ponadto wykonawca dokona typowych prac termomodernizacyjnych, takich jak: pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana okien i drzwi zewnętrznych w całym budynku na stolarkę energooszczędną, demontaż płyt azbestowych wraz z konstrukcją drewnianą i ociepleniem z elewacji budynku oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku i części cokołowej ścian do wysokości 80 cm poniżej poziomu gruntu. W ramach prac wykończeniowych i estetycznych ściany zyskaja tynk mozaikowy, a wymianie ulegnie oświetlenie budynku.                                         Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

BM

Komentarze