Gmina Nowa Karczma Gmina Przodkowo

Można zdobyć dotację i pożyczkę na termomodernizację domów

Gminy Przodkowo, Nowa Karczma. Program Czyste Powietrze

 

Ruszył ogólnopolski Program Czyste Powietrze. Umożliwia on tym wszystkim, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację swoich domów uzyskanie wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czwartek 20 września w Przodkowie i Nowej Karczmie odbyły się spotkania zaznajamiające zainteresowanych z zasadami programu.

Nowy stary program

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadził już podobne programy i sporo mieszkańców kaszubskich gmin już z nich korzystało. Program który rusza w tym roku jest kontynuacją tych programów, jednak różni się też od nich.

– W tym roku nie ma naboru do programu wymiany kotłów, w związku z tym, że na jego miejsce wchodzi program ogólnopolski – wyjaśniał na spotkaniu w Nowej Karczmie wójt Andrzej Pollak – Jest to projekt kilkuletni, będzie się rozwijał i co najważniejsze: w stosumku do programów dotychczasowych jest rozszerzony. Obejmie on nie tylko wymianę pieców i kotłów, ale także docieplenie budynku, czy instalację odnawialnych źródeł energii. W stosunku do dotychczasowych programów jest też jeszcze jedna różnica. Dysponentem funduszu już nie będzie gmina tylko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To znaczy, że beneficjenci, którzy będą chcieli uzyskać dotację, albo pożyczkę będą musieli sami indywidualnie zgłaszać się do WFOŚiGW.

Zasady

Program właśnie się rozpoczyna i potrwa do końca czerwca 2029 r. W tym czasie wydatki nań wyniosą w całej Polsce 103 mld zł. Podstawowym jego warunkiek jest wyniana kotła w przypadku budynków istniejących, albo instalacja nowego źródła ciepła w przypadku budynków nowobudowanych. Program obejmuje tylko modernizacje o koszcie powyżej 7 tys. zł. Wysokość dotacji i pożyczki jest uzależniona od miesięcznego dochodu na członka rodziny beneficjenta. Im jest on mniejszy, tym większa część inwestycji finansowana jest w formie dotacji. Suma dotacji i pożyczki może wynieść 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jeśli koszt inwestycji jest wyższy niż 53 tys. zł, to na nadwyżkę ponad 53 tys. zł można dostać jedynie pożyczkę, a nie dotację.

Cele

Powody ogłoszenia programu i cele, jakie ma on przed sobą omawiał Radek Rzepecki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wdychanie smogu powoduje wiele groźnyxh chorób, takich jak choroby płuc, niedokrwienie serca, alergie, choroby wątroby… Rocznie z powodu chorób wywołanych smogiem umiera w Polsce ok. 45 tys. osób – ponad 7 razy więcej, niż z powodu biernego palenia. Projekt ma ograniczyć tzw. niską emisję, czyli emisję szkodliwych substancji głównie z gospodarstw domowych. Sformułowanie „niska emisja” oznacza, że dym z tych gospodarstw jest wyprowadzany nisko, na wysokość mniejszą niż 40 m, może więc łatwo opadać i truć. Bardziej, niż potencjalmie groźniejszy dym z zakladów przemysłowych, które mają wysokie kominy. Dlatego powstał program ograniczający jego emisję.

Apla:

Radek Rzepecki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Jeśli chodzi o czystość powietrza, to najbliżej Nowej Karczmy jest badana ona w Liniewie Kościerskim i tam zasadniczo przekroczeń nie ma. Jeśli chodzi o pył zawieszony, to w Nowej Karczmie nie zanotowano przekrocze jego stężenia. Są jednak notowane przekroczenia w zakresie benzopropylenu. Jest to szkodliwy gaz, który pojawia się najczęściej w momencie rozpalania paleniska domowego.

Dla potrzeb ochrony środowiska województwo pomorskie jest podzielone na dwie strefy: aglomerację trójmiejską i strefę pomorską, czyli całą resztę. W 2017 roku aglomeracja miała powietrze klasy A. To znaczy, że żadnych przekroczeń tam nie stwierdzono. Natomiast strefa pomorska mieła powietrze klasy C, czyli nie spełniała wymagań. Jednak jeśli przekrocz4enie stwierdzono w Słupsku, czy Lęborku, to wpływa to cała strefa będzie miala klasę C, mimo że w Nowej Karczmie powietrze było czyste.

Komentarze