Gmina Sulęczyno Kultura OSP Wokół nas

MŚCISZEWCIE. PODSUMOWALI TRUDNY ROK I PODZIĘKOWALI ZA INWESTYCJE

Po „oficjałkach” związanych z otwarciem wyremontowanej strażnicy druhowie jednostki trochę popracowali. Odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2017 i wyznaczające zadania na bieżący.

Zebranie poprowadził wybrany jednogłośnie dh Marek Literski.  Na jego początku minutą ciszy uczczono pamięć druhów którzy odeszli na wieczną służbę. Później sprawozdanie ze stanu jednostki przedstawił z-ca  naczelnika dh Maciej Klinkosz.

Stan na 17 lutego 2018

Jednostka liczy 70 druhów, w tym 4 kobiety. Działają w niej dziewczęce i chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczące po 8 członków każda. Zespoły te brały udział w zawodach gminnych spisując się rewelacyjnie. Drużyna chłopięca wygrała, natomiast drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce.

W ubiegłym roku  jednostka miała 60 wyjazdów w tym tylko 7 do pożarów. Czterokrotnie wyjeżdżali poza granicę gminy. Nie odnotowano alarmów fałszywych. Jednostka pozyskała trzy pilarki do drewna oraz dziesięć sztuk sprzętu hydraulicznego i węży.

Po nim sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik dh Bartłomiej Labuda. Następny w kolejności ze sprawozdaniem komisji rewizyjnej był dh Mieczysław Labuda. Okazało się że w jednostce „ wszystko gra” i komisja wnosi o udzielenie absolutorium zarządowi. Za jego udzieleniem głosowało 38 druhów.  Przegłosowali oni również plany finansowe i plany pracy na 2018 rok. A są one ambitne. Jednostka chce przyjąć 4 nowych członków w tym 2 kobiety. Pozyskać sprzęt w tym agregat oddymiający i zakupić sporo umundurowania. W planach jest szeroko rozumiana profilaktyka przeciwpożarowa, szkolenia i współpraca z różnymi partnerami społecznymi. Obecni na zebraniu przegłosowali również wysokość składki -10 zł. które idzie na konto jednostki.

Wiele ciepłych słów dla druhów i od nich

Po zakończeniu procedowania swoje wystąpienia mieli przedstawiciele władzy strażackiej i samorządowej. Wiele o trudnym dla strażaków z powodu sierpniowej nawałnicy  roku 2017 powiedział komendant Gminnego Związku OSP RP dh Andrzej Roda. Przekazał on również druhom jednostki podziękowanie od wojewódzkich struktur OSP za akcję podczas  sierpniowej nawałnicy. Podziękowania od komendanta powiatowego PSP w Kartuzach przedstawił z kolei dh Kazimierz Gliniecki. Jako przewodniczący Rady Gminy  podziękował druhom za ich integrację z mieszkańcami wsi i zaangażowanie w służbę.

Wiele słów do mściszewickich druhów i nie tylko skierował wójt gminy Bernard Grucza. Dziękował za ich bezinteresowność ,oddanie i poświęcenie podczas sierpniowej nawałnicy. Podkreślił że większego ogromu strat w mieniu ale być może też ludzkich  uniknięto dzięki zaangażowaniu strażaków gminnych w tym jednostki z Mściszewic. Powiedział o inwestycjach samorządu skierowanych do Mściszewic.  Tych które sfinalizowano i o tej na którą muszą jeszcze poczekać.

Oprócz podziękowań były też prezenty. Obraz św. Floriana od darczyńców których wymieniliśmy w poprzednim artykule i profesjonalna siekiera od sołtysowej Marii Stencel.

Na koniec dziękowali… strażacy. Przedstawicieli samorządu gminy, władzy strażackiej i przyjaciół jednostki uhonorowali pamiątkowymi statuetkami.

D. Tryzna

Dh Andrzej Roda – komendant gminnego Związku OSP RP:

W tym roku mamy 50-lecie OSP w Kistowie. Planujemy w tym roku liczne szkolenia dla druhów. Nie możemy wszystkich przeszkolić, bo nas na to nie stać, ale sukcesywnie będziemy w tym kierunku działać. Jeżeli chodzi o dotacje, to brałem niedawno udział w prezydium zarządu wojewódzkiego. Zostały zdjęte wszystkie dotacje na UPS-y, na ubrania koszarowe, i przeniesione na umundurowania wyjściowe. Strażak ma się dobrze prezentować na zewnątrz. Będziemy chodzili wszyscy w mundurach wyjściowych. Chciałbym podziękować jeszcze władzom samorządowym, które troszczą się o bezpieczeństwo całej gminy, wszystkich trzech jednostek. W imieniu naszego zarządu składam podziękowania dla pana wójta, dla pana przewodniczącego rady gminnej i dla wszystkich radnych. Dodam jeszcze, że w tej chwili zaawansowana jest sprawa zakupu samochodu dla OSP Kistowo, co będzie adekwatnym przedsięwzięciem na ich okrągłą rocznicę.

Podziękowania:

– Wójt Gminy Bernard Grucza

– Komendant Gminy OSP RP dh Andrzej Roda

– Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Gliniecki

– Kinga Zaworska

– Edmund Wilkowski

– Dyr. Renata Węsierska

– Sołtys Maria Stencel

– Ks.Proboszcz Marek Labudda

– Prezes KAPEO Polska Robert Roda

– Bożena i Zbigniew Skrzypik

– Maria i Mirosław Zdanowicz

– Danuta i Jarosław Fierka

– CEL-BUD Celina i Wiesław Spychalscy

– Jurek Bober szef Dętej Orkiestry Mściszewice

– dh Helena Mielewczyk szefowa naszych kucharek

– Dyrekcja Unilever Banino

– Sylwia i Czesław Birr

Więcej zdjęć w wydarzenia na naszym fanpage na Facebooku – kliknij tutaj.

Komentarze